Aerial view of lava lake of Puu Oo crater of Kilauea volcano in Big island, Hawaii

Bạn Cần Chấp Nhận Sự Thật Của Thất Bại


Bạn Cần Chấp Nhận Sự Thật Của Thất Bại
Mục Sư Rick Warren

“Thật chẳng có người công bình ở trên đất làm điều thiện mà không hề phạm tội.” (Truyền đạo 7:20 BTT)

Ở Mỹ, thất bại là tội lỗi hầu như không thể tha thứ. Chúng ta thần tượng hóa sự thành công. Nhưng thứ áp lực như vậy tạo ra căng thẳng cao độ trên người ta. Sự sợ thất bại có nhiều mặt. Nó có thể khiến bạn do dự, làm việc quá độ, cầu toàn và bám chặt vào sự an toàn. Vì chúng ta sợ thất bại, chúng ta tránh né tất cả các loại rủi ro.

Đối với nhiều người trong chúng ta, sự sợ thất bại đó có gọng kìm bằng sắt kẹp cứng tấm lòng chúng ta. Ngay cả một số người thông minh tài giỏi nhất trên thế giới cũng bị ảnh hưởng bởi sự sợ thất bại.

Đó là lý do mà tôi thúc giục các bạn nên ghi sâu sứ điệp đơn giản này vào lòng mình: Chúng ta tất cả đều lầm lỗi. Không phải chỉ là “vấn đề của bạn; đó là “vấn đề của con người. Kinh Thánh nói rằng: “Thật chẳng có người công bình ở trên đất làm điều thiện mà không hề phạm tội.” (Truyền đạo 7:20 BTT)

Không chỉ bạn đã phạm lỗi trong quá khứ, bạn cũng sẽ phạm nhiều hơn trong tương lai. Tôi bảo đảm điều đó. Ngay cả việc “xin cho hai chữ bình an” và từ chối chấp nhận rủi ro là một sai lầm.

Với tư cách một mục sư, tôi nghe người ta luôn luôn hỏi: “Nếu tôi thất bại thì sao?” Tôi muốn hỏi họ: “Bạn nói “nếu” là có ý gì?”

Bạn đã thất bại rất nhiều lần trong cuộc đời. Tôi cũng vậy. Bạn đang thất bại trong một lĩnh vực nào đó trong cuộc đời bạn ngay lúc này. Và bạn sẽ còn thất bại nhiều hơn trong tương lai.

Ngay cả siêu sao cũng vấp ngã. Những cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp giỏi nhất cũng chỉ ném bóng trúng đích một phân nửa thôi.

Bạn sẽ không bao giờ khắc phục được nỗi lo sợ thất bại của mình chi đến khi bạn hoàn toàn chấp nhận thực tế là bạn không hoàn hảo.

Kinh Thánh cho biết chỉ có một sự thất bại mà bạn cần sợ: “Khá coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 12:15a BTT)

Bạn cần ân điển. Tất cả chúng đều cần!

Chỉ khi nào chúng ta bỏ đi sự sợ hãi về thất bại thì nó mới thôi kẹp chặt đời sống chúng ta.

Thảo luận

Bạn sợ thất bại về lĩnh vực nào nhiều nhất trong đời sống mình?

Sự sợ thất bại ngăn trở bạn dấn thân vào những sự mạo hiểm quan trọng trong đời sống mình như thế nào?

Làm thế nào để bạn và một người bạn khích lệ lẫn nhau hầu theo đuổi chương trình của Chúa cho bạn mà không sợ thất bại?


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Làm thế nào tôi có thể chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân?
"Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. " Ma-thi-ơ 22:37
Tại sao việc tìm kiếm tình yêu đích thực lại khó đến vậy?
"Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. " I Giăng 4:8
Làm thế nào để một người xử lý xung đột trong hôn nhân?
"rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, " Ê-phê-sô 4:22