Beautiful Nature Norway natural landscape.

Tha Thứ Vì Bạn Đã Được Tha Thứ


Tha Thứ Vì Bạn Đã Được Tha Thứ
Mục Sư Rick Warren

“Vả, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi.” (Mathiơ 6:14-15)

Tôi đoán chắc nhiều người trong vòng các bạn đang mang trong lòng những tổn thương sâu đậm hàng bao năm tháng. Mỗi khi nhớ lại người đã làm bạn tổn thương, nó vẫn mới mẻ như vừa xảy ra sáng nay. Nỗi đau vẫn còn đó, và lòng bạn vẫn tràn đầy oán hận.

Bạn nói, “Mắc mớ gì tôi lại phải tha thứ cho con người đã làm tổn thương tôi nhiều như vậy? Ông không hình dung nổi họ đã làm tổn thương tôi đến mức nào. Tại sao tôi lại phải rộng lòng với con người đó?”

Bạn phải tha thứ vì ba lý do:

1. Bạn cần khoan dung với người khác và tha thứ cho kẻ đã làm thương tổn bạn vì Chúa cũng đã khoan dung đối với bạn.
Không khi nào bạn phải tha thứ cho một người khác nhiều hơn mức độ Chúa Giê-xu đã tha thứ cho bạn. Bạn cũng cần nhớ rằng bạn không luôn luôn bị đối xử theo mức mà bạn đáng phải chịu. Chúa đã khoan dung với bạn. Giờ đây bạn cần phải khoan dung với kẻ khác.

2. Bạn cần phải tha thứ người khác vì nếu không thì sẽ bị cay đắng.
Các nhà khoa học cho rằng oán hận là cảm xúc tai hại nhất. Nó luôn làm tổn hại bạn nhiều hơn bất cứ ai khác! Oán hận sẽ không thay đổi được quá khứ, và cũng sẽ không giải quyết được vấn đề. Nó cũng không làm bạn dễ chịu hơn. Trái lại, nó làm bạn tệ hại hơn.

Kinh Thánh trong Hê-bơ-rơ 12:15 chép rằng, “Khá coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng châm ra, có thể ngăn trở và làm ô uế (đầu độc đời sống – ND) phần nhiều trong anh em chăng.”

3. Bạn cần bày tỏ lòng khoan dung và tha thứ cho người khác vì Chúa mong muốn bạn cư xử như vậy.
Mathiơ 6:14-15 dạy rằng, “Vả, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi.” Chúa Giê-xu phán chúng ta không thể nhận được điều chúng ta không sẵn lòng ban cho. Nếu bạn nói rằng, “Tôi không thể tha thứ cho người đó được,” tôi hy vọng rằng bạn không bao giờ phạm tội. Nếu bạn không cảm thấy muốn tha thứ, cứ tha thứ đi, vì đó chính là hành động đúng cần phải làm.

Lý do khiến một vài người trong vòng các bạn thấy khó tha thứ vì bạn không từng cảm nhận chính mình đã được Chúa tha thứ. Hãy dâng lời cầu nguyện xin Chúa ban sự giải phóng và tự do cho tâm hồn của bạn.

“Lạy Chúa Giê-xu, Ngài biết con đã bị người khác làm tổn thương. Ngài biết lòng oán hận đã khiến con hành động cách vô lý, vô ích và không lành mạnh. Con cần quyền năng Ngài để giải phóng và tha thứ cho những con người đã làm tổn thương con, hầu cho con không còn để họ kiềm chế con nữa. Xin sự bình an của Chúa Giê-xu Christ hãy ngự trị thay thế cho sự tổn thương trong con. Chúa ơi, con ý thức rằng con đã làm tổn thương nhiều người bởi những thói tật, những quyết định sai trật và sự cố chấp của con. Xin tha thứ cho con vì những thương tổn con đã gây ra cho người khác. Xin giúp con có thể ghi ra tên những người con đã làm tổn hại và giúp con tìm cách chuộc lỗi đúng cách đúng lúc. Chúa ơi, con muốn tái tập trung cuộc đời con vào Ngài. Con muốn đối diện tương lai một cách can
đảm với tấm lòng yêu thương và bình an. Xin ban tình yêu của Ngài để thay thế sự oán hận, và lòng khoan dung thay thế sự cay đắng. Cảm ơn Chúa đã khoan dung với con. Cảm ơn Ngài đã tha thứ những sai trật con đã phạm. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu. A-men.”