SSUCv3H4sIAAAAAAAEAH1Ty26jMBTdj9R/iLwOUwM2kH5ER5pZRl34cUmsGIxsk2lV5d9rICT2TNQN8jn34etzLp9PPzYbxJlTAr1sPicUsNJ6dN4yr0wfaLy98iCVN1YxPZETd5kjyHnmRwcuapEXpW0DLtdapln3EROC9c4bcRqOxpskYLQZLTfvCWkhjHOGjtkT+DgiYTBO+bmNSwKhpHNedRCz4IYYtqFKKxZTg3r3KWF6SWPCHUfvwc7jx/xZSTBcB3YeJFJIMA+HIF2i0Sr7fsGbNXCVZ3oleg3KWkDbKOJGPkX+AHv+JYD1z7+DLhatGZftN+0eNbpXLoe3m2UH6MXHfeBErn3UKMe0IT9zXBV4/ja3lm+3+1I7kurqUfq6L3Fmywpei5xmmO52Gaklz3hT1BkRhFRtWbS7Gh71+m95kuvL/F6zHC6RcxY0sGW390tLdPobzO9mJ69Js/ERZqNUJnL6bATT/+7EYJVQ/SEqM/4YjLxjEf5C00VEb/w8ydVHJMNaTTC8gRJcVLjGpMGY4gatf2ZYRiXjWZWcKgoClFYNZJy0IgsAsp0gPMvLthYNFrUsaZDl8gXjOmWHIQQAAA==

Nhận Biết Đức Chúa Trời Là Cha


Nhận Biết Đức Chúa Trời Là Cha
Mục Sư Rick Warren

“Vậy các ngươi hãy cầu như vầy: ‘Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh.’” (Ma-thi-ơ 6:9 BTT)

Trong suốt hàng ngàn năm được đề cập đến trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời được gọi là “Cha” chỉ bảy lần. Mọi người không nghĩ Đức Chúa Trời là Cha. Họ nghĩ Ngài là Đấng Tạo Hóa, Đấng Toàn Năng, v.v… Nhưng họ không nghĩ Ngài là Cha. Thế rồi Chúa Giê-xu đến và dạy bạn cách cầu nguyện: Hãy gọi Đức Chúa Trời là Cha. Chúa Giê-xu sử dụng cách gọi này hơn 150 lần để nói về Đức Chúa Trời.

Những gì Chúa Giê-xu làm là đập tan tất cả các khuôn mẫu. Đức Chúa Trời không phải là một bạo chúa hung dữ. Ngài không phải là cảnh sát vũ trụ. Đức Chúa Trời cũng không phải là một kẻ thích lấy đi niềm vui của con người. Ngài cũng không phải là một sức mạnh phi nhân tính. Đức Chúa Trời là một thân vị. Ngài muốn có mối quan hệ với chúng ta, và Ngài đã tạo ra bạn với khả năng có mối quan hệ với Ngài.

Chỉ có một vấn đề. Đối với nhiều người, từ “cha” là một thuật ngữ mang nghĩa tiêu cực. Từ “cha” có thể mang đến tất cả các loại ký ức xấu. Có nhiều người nói rằng, “Cha chúng ta, ở trên trời ư? Nếu Chúa giống như cha của tôi, thì thôi, cảm ơn Chúa, tôi không cần.”

Sự thật là, một số người cha có thể biến ngôi nhà thành địa ngục trần gian. Có nhiều người cha trần thế là người hay thay đổi, có tính khí thất thường, ngược đãi con cái, độc đoán và bạo lực. Vì vậy, từ ngữ “Cha Thiên Thượng” thường đem lại cảm giác nặng nề cho một số người.

Lý do khiến nhiều người không bao giờ muốn kết nối với Đức Chúa Trời vì họ vô thức nghĩ rằng Chúa giống như người cha trần thế của họ, là người có thể đã rất vô lý, quá đáng, cho nên họ nghĩ Chúa cũng vô lý, quá đáng giống như cha của mình. Hoặc, có lẽ cha của họ không đáng tin cậy, vì vậy họ nghĩ rằng Chúa là không đáng tin cậy. Chúng ta áp đặt tất cả những đau đớn và cảm xúc lẫn lộn ấy lên Đức Chúa Trời, và không có gì ngạc nhiên khi chúng ta khó kết nối với Ngài.

Ngày nay, nhiều đứa trẻ cũng ít giữ quan hệ với cha của mình. Thế thì chúng mong đợi có mối liên hệ với Cha Thiên Thượng của mình để làm gì? Không có gì lạ khi chúng ta không hiểu Đức Chúa Trời!

Chúng ta cần từ bỏ những quan niệm sai lầm và huyền thoại mà chúng ta có về Đức Chúa Trời để chúng ta có thể hiểu được lẽ thật Cha Thiên Thượng là Đấng như thế nào. Bởi vì lẽ thật sẽ giải phóng bạn! Quan niệm sai lầm sẽ khiến bạn không thể kết nối với Chúa. Nhưng khi bạn thực sự biết Ngài thì bạn sẽ yêu Ngài.

*******
Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục
Know God (http://rickwarren.org/know-god?mc_cid=8219e7e7d8&mc_eid=UNIQID) trên trang web Daily Hope.

http://rickwarren.org/listen/player?mc_cid=8219e7e7d8&mc_eid=UNIQID (http://rickwarren.org/listen/player%22%3EPlay?mc_cid=8219e7e7d8&mc_eid=UNIQID) nghe bài giảng hôm nay của Mục Sư Rick

Phần Suy Gẫm Tỉnh Nguyện @ 2016 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.

Thảo Luận

Những nhân tố hoặc người nào khác góp phần vào quan niệm sai lầm của chúng ta về Chúa?

Bạn có mối liên hệ tốt với cha mình trong những phương diện nào? Bạn có mối liên hệ tốt với Chúa giống như vậy hay không?

Làm thế nào để bạn có thế biết rõ Cha Thiên Thượng thực sự là ai?