“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Cúi Xin Vua Thánh Ngự Lai

Cúi Xin Vua Thánh Ngự Lai
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Charles Wesley
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 3/4
Bài số: 1
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát

1. Hỡi Thánh Vương kíp ngự lai.
Hộ tôi cung chúc danh Ngài.
Hát lên khen ngợi;
ngợi cha sáng láng trên trời,
là danh chiến thắng muôn đời.
Nguyền quang lâm trên chính tôi, Chúa thánh muôn đời.

2. Cúi xin đạo thể ngự lai.
Nịt gươm chói sáng hiển oai.
Đoái nghe tôi nài;
Nguyện ban tứ thánh dân Ngài,
dùng chân lý nuôi tâm hoài.
Thần Nhân ôi xin giáng đây, ở chính tâm nầy.

3. Đấng ủy lạo hỡi ngự lai.
Nguyện đem thánh chứng theo Ngài.
Chính phút vui nầy:
Nguyện xin Thánh Linh năng tài,
quyền thiêng sức thiêng ai tày,
ngự vô tâm tôi Chúa ơi, quản cai muôn đời.

4. Hát khen muôn thuở nào thôi,
hiệp tôn Chân Chúa Ba Ngôi,
Chúa trên muôn loài!
Nguyền trong hiển vinh nơi Ngài,
được xem đáng tôn nghiêm hoài.
Thờ tôn, yêu thương Chúa tôi trải đến đời đời.
————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Tôi kết hôn với một người nghiện ma túy? Tôi nên làm gì?
"Tôi sẽ chẳng để điều gì đê mạt trước mặt tôi; Tôi ghét công việc kẻ bất-trung: Việc ấy sẽ không dính vào tôi. " Thi-thiên 101:3
Kinh thánh nói gì về hôn nhân giữa các chủng tộc?
"Ngươi chớ làm sui gia với chúng, chớ gả con gái mình cho con trai họ, cũng đừng cưới con gái họ cho con trai mình, " Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:3
Một tín đồ Tin Lành nên nhìn nhận các mối quan hệ đường dài như thế nào?
"Ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương, cách mập mờ: đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau; ngày nay tôi biết chưa hết: đến bấy giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. " I Cô-rinh-tô 13:12
Tôi nên tìm kiếm điều gì ở một người chồng?
"đoạn, Ngài bỏ vua đó, lại lập Đa-vít làm vua, mà làm chứng về người rằng: Ta đã tìm thấy Đa-vít con của Gie-sê, là người vừa lòng ta, người sẽ tuân theo mọi ý chỉ ta. " Công-vụ 13:22
Một Cơ đốc nhân hẹn hò hay kết hôn với một người không theo Tình Lành có đúng không?
"Đấng Christ và Bê-li-an nào có hòa hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? " II Cô-rinh-tô 6:15