“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Cúi Xin Vua Thánh Ngự Lai

Cúi Xin Vua Thánh Ngự Lai
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Charles Wesley
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 3/4
Bài số: 1

Lời Bài Hát

1. Hỡi Thánh Vương kíp ngự lai.
Hộ tôi cung chúc danh Ngài.
Hát lên khen ngợi;
ngợi cha sáng láng trên trời,
là danh chiến thắng muôn đời.
Nguyền quang lâm trên chính tôi, Chúa thánh muôn đời.

2. Cúi xin đạo thể ngự lai.
Nịt gươm chói sáng hiển oai.
Đoái nghe tôi nài;
Nguyện ban tứ thánh dân Ngài,
dùng chân lý nuôi tâm hoài.
Thần Nhân ôi xin giáng đây, ở chính tâm nầy.

3. Đấng ủy lạo hỡi ngự lai.
Nguyện đem thánh chứng theo Ngài.
Chính phút vui nầy:
Nguyện xin Thánh Linh năng tài,
quyền thiêng sức thiêng ai tày,
ngự vô tâm tôi Chúa ơi, quản cai muôn đời.

4. Hát khen muôn thuở nào thôi,
hiệp tôn Chân Chúa Ba Ngôi,
Chúa trên muôn loài!
Nguyền trong hiển vinh nơi Ngài,
được xem đáng tôn nghiêm hoài.
Thờ tôn, yêu thương Chúa tôi trải đến đời đời.
————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh thánh nói gì về việc tán tỉnh?
"Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. " Ma-thi-ơ 5:28
Kế hoạch của Đức Chúa Trời cho hôn nhân là gì?
"Vả, Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa sự loạn lạc, bèn là Chúa sự hòa bình. Hãy làm như trong cả Hội thánh của các thánh đồ, " I Cô-rinh-tô 14:33
Tại sao sống chung trước hôn nhân bị coi là sống trong tội lỗi?
"song khá viết thơ dặn họ kiêng giữ cho khỏi sự ô uế của thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngột và huyết. " Công-vụ 15:20