“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

CHÚA ĐÁNG NGỢI

CHÚA ĐÁNG NGỢI
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 66
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1. Đáng ngợi, Ngài thật đáng ngợi
Ngài là Vua, Chúa các thần, Ngài thật đáng tôn,
đáng ngợi, Ngài thật đáng ngợi.
Ngài là Vua Chúa các thần, con đang thờ tôn.

2. Thánh thay, Ngài thật Thánh thay. 
Ngài là Vua, Chúa các thần, Ngài thật Thánh thay.
Thánh thay, Ngài thật Thánh thay.
Ngài là Vua Chúa các thần, con đang thờ tôn.

3. Jêsus, Ngài là Jêsus.
Ngài là Vua, Chúa các thần, Ngài là Jêsus.
Jêsus, Ngài là Jêsus.
Ngài là Vua Chúa các thần, con đang thờ tôn.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.