“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

CA NGỢI CHIÊN CON

CA NGỢI CHIÊN CON
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 86
Hợp âm: (A)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


Muôn câu ca tôn vinh Giê-xu là Cứu Chúa,
Đấng giàu lòng yêu thương cứu chúng sinh.
Trên thập tự nơi Gô-gô-tha Chúa đỗ huyết
chịu chết đau thương cho thế nhân.
Chúa ơi ơn Ngài cao sâu thay không lời tả xiết,
Kính dâng lên Ngài lời tôn vinh cảm ơn Ngài.
Với tất cả tấm lòng hèn mọn thay,
sức lực đời thanh xuân,
Nguyện luôn cứ mãi xướng ca.

Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia, ca ngợi Chiên Con, Vua quyền năng.
Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia, nhờ dòng huyết báu Chúa Giê-xu
cứu chuộc con. Khắp mọi dân ca ngợi Chiên Con đã giáng thế,
đem nguồn an vui, nguồn hạnh phước mới,
Cả thế giới tung hô danh Chúa Trời chí cao.

Do ơn thiêng Cha ban, con được đổi mới,
được sạch tội bởi dòng huyết Giê-xu,
khiến tâm hồn con thánh khiết chứa chan hạnh phúc,
cung kính dâng Cha bao ước mơ.
Thánh Linh tuôn tràn tâm tư con như ngọn lửa đốt cháy,
tẩy thanh tâm hồn làm con nên giống như Ngài.
Khắp thế giới sẽ hòa lòng tôn cao,
Danh Giê-xu yêu thuơng, là Chúa khắp trên muôn loài.

Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia, ca ngợi Chiên Con, Vua quyền năng.
Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia, nhờ dòng huyết báu Chúa Giê-xu
cứu chuộc con. Khắp mọi dân ca ngợi Chiên Con đã giáng thế,
đem nguồn an vui, nguồn hạnh phước mới,
Cả thế giới tung hô danh Chúa Trời chí cao.

Mọi đầu gối sẽ quỳ chúc tôn, 
toàn thế giới đồng lòng ngợi khen danh Cha toàn năng.

Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia, ca ngợi Chiên Con, Vua quyền năng.
Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia, nhờ dòng huyết báu Chúa Giê-xu
cứu chuộc con. Khắp mọi dân ca ngợi Chiên Con đã giáng thế,
đem nguồn an vui, nguồn hạnh phước mới,
cả thế giới tôn vinh Giê-xu Con Trời chí cao.
Giê-xu Christ, Chiên Con Thánh!


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh Thánh có nói độ tuổi thích hợp để kết hôn không?
"Hỡi hai con gái ta, hãy trở về đi đi; mẹ già quá mà lấy chồng nữa. Lại dầu bây giờ mẹ nói: Ta có lòng trông mong, từ chiều nay ta sẽ có chồng, dẫu ta sanh đẻ con trai đi nữa, " Ru-tơ 1:12