“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

THỜ TÔN CHÚA CHÍ CAO

THỜ TÔN CHÚA CHÍ CAO
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 97
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1. Lòng con hân hoan ngợi khen danh Chúa.
Lòng con khiêm cung nguyện tôn kính Ngài.
Vì tội tôi nên Ngài mang đau đớn chịu chết thế cho con.
Lòng con hân hoan ngợi khen danh Chúa.
Lòng con khiêm cung nguyện tôn kính Ngài.
Vì tội tôi nên Ngài mang đau đớn chịu chết thế cho con.
Cùng chúc tán danh Ngài, ngợi khen Chúa Chí Cao.
Jêsus chúng con thờ tôn Chúa.
Cùng chúc tán danh Ngài, ngợi khen Chúa Chí Cao.
Jêsus, hiển vinh mãi thuộc Ngài.

2. Cùng ca lên câu Ha-lê-lu-gia.
Ngợi khen Jêsus Ha-lê-lu-gia. 
Ngài là Jêsus lòng con yêu mến, là Cứu Chúa của con.
Cùng ca lên câu Ha-lê-lu-gia.
Ngợi khen Jêsus Ha-lê-lu-gia. 
Ngài là Jêsus lòng con yêu mến, là Cứu Chúa của con.
Ha-lê-lu-gia, ha-lê-lu-gia.
Jêsus muôn đời Ngài là Chúa.
Ha-lê-lu-gia, ha-lê-lu-gia, Jêsus, hiển vinh mãi thuộc Ngài.