“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

LỜI NGUYỆN

LỜI NGUYỆN
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Nguyện Vọng
Nhịp: 4/4
Bài số: 152
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1. Cha kính yêu, con thành tâm dâng lên Cha tiếng chúc tụng.
Cha kính yêu, tâm hồn con đang mong nghe Chúa.

Điệp khúc:

Ước mong sao đời con giống Ngài, lòng nguyện vâng theo.
Đức tin con càng thêm vững an... Chúa ôi!
Giờ đây con xin... dâng lời ngợi ca.
Tình yêu Chúa lớn sâu rộng, đã dùng cứu người khỏi tội.
Ngài được tỏa sáng qua cuộc đời đời con.
Nguyện con kết quả cho Ngài suốt đời, muôn người tin Ngài...
Thỏa lòng thay! Vui mừng thay!

2. Vâng ý Cha, thân hồn con xin dâng tay Chúa hãy dùng. 
Ban phước ân, tâm hồn con được Ngài thay mới.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.