“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

SẴN LÒNG HẦU VIỆC

SẴN LÒNG HẦU VIỆC
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Viết lời: Trương Văn Xê
Chủ đề: Phục sự Chúa, Cứu Tội Nhân
Bài số: 162
Hợp âm: ()
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát

1. Như bao áng mây cho đời bóng mát 
Con mong ước luôn yêu người thiết tha
Như mưa tưới vào vườn cây khô đang cần nước
Mang bao ước vọng hầu việc Cha Thánh càng hơn.

Điệp Khúc:
Dâng năng lực nhiều hơn cho Chúa
Dâng cuộc đời thành tâm nhân ái
Theo gương Chúa cùng ra đi cứu người.

2. Tai con lắng nghe vâng lời Chúa phán
Chân luôn bước đi theo Ngài tín trung
Tâm con hứa nguyện hằng chăm lo công việc thánh
Xin cho mắt con luôn nhìn theo Chúa mà đi.

3. Quanh đây biết bao nhiêu người khốn khó
Con xin dốc tâm vui lòng sẻ chia
Ai đang thất vọng vì tương lai trong mờ tối
Con vui giúp người quay về bên Chúa tình yêu.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh thánh nói gì về hôn nhân giữa các chủng tộc?
"Ngươi chớ làm sui gia với chúng, chớ gả con gái mình cho con trai họ, cũng đừng cưới con gái họ cho con trai mình, " Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:3
Tại sao tôi phải kết hôn?
"và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? " Ma-thi-ơ 19:5
Tại sao tư vấn tiền hôn nhân lại quan trọng?
"Nhưng con hãy dạy điều hiệp với đạo lành. " Tít 2:1
Tinh thần hiệp sĩ là gì?
"Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. " Ê-phê-sô 5:21
Những căn cứ trong Kinh thánh để ly hôn là gì?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16