“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

SẴN LÒNG HẦU VIỆC

SẴN LÒNG HẦU VIỆC
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Viết lời: Trương Văn Xê
Chủ đề: Phục sự Chúa, Cứu Tội Nhân
Bài số: 162
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Lời Bài Hát

1. Như bao áng mây cho đời bóng mát 
Con mong ước luôn yêu người thiết tha
Như mưa tưới vào vườn cây khô đang cần nước
Mang bao ước vọng hầu việc Cha Thánh càng hơn.

Điệp Khúc:
Dâng năng lực nhiều hơn cho Chúa
Dâng cuộc đời thành tâm nhân ái
Theo gương Chúa cùng ra đi cứu người.

2. Tai con lắng nghe vâng lời Chúa phán
Chân luôn bước đi theo Ngài tín trung
Tâm con hứa nguyện hằng chăm lo công việc thánh
Xin cho mắt con luôn nhìn theo Chúa mà đi.

3. Quanh đây biết bao nhiêu người khốn khó
Con xin dốc tâm vui lòng sẻ chia
Ai đang thất vọng vì tương lai trong mờ tối
Con vui giúp người quay về bên Chúa tình yêu.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Tôi nên đáp lại tình yêu đơn phương như thế nào?
"phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy. " I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18
Người đã kết hôn có nên có bạn thân khác giới không?
"Cũng hãy tránh khỏi tình dục trai trẻ, mà tìm những điều công bình, đức tin, yêu thương, hòa thuận với kẻ lấy lòng tinh sạch kêu cầu Chúa. " II Ti-mô-thê 2:22
Những căn cứ trong Kinh thánh để ly hôn là gì?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Kinh thánh nói gì về hôn nhân?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6