“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

VỮNG TIẾN

VỮNG TIẾN
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 215
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Lời Bài Hát

 1. Trời đêm luôn bão tố mây mù giăng vương u buồn
Lòng được an nghỉ trong danh Giê-xu
Dù nghịch thù vây lối khiến lòng ta bao nao sờn
Hồn dựa nương cánh tay Cha quyền năng

Điệp Khúc:
Lời Cha hứa với con
"Đừng sợ chi, với năng quyền Ta càng thêm sức"
Ngài sẽ đến với ta cùng tranh chiến
Hiển vinh quyền năng thuộc về Ngài

2. Dù quyền lực tăm tối bao trùm tiêu tan hy vọng
Lòng được an nghỉ trong danh Giê-xu
Ngài dùng dòng huyết báu xoa dịu bao nỗi đau buồn
Hồn dựa nương cánh tay Cha quyền năng

3. Lời Ngài ta luôn lắng nghe từng câu "Hãy vững vàng!"
Lòng được an nghỉ trong danh Giê-xu
Ngài là Cha nhân ái cứu chuộc ta đến đời đời
Hồn dựa nương cánh tay Cha quyền năng


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Tôi nên đáp lại tình yêu đơn phương như thế nào?
"phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy. " I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18
Người đã kết hôn có nên có bạn thân khác giới không?
"Cũng hãy tránh khỏi tình dục trai trẻ, mà tìm những điều công bình, đức tin, yêu thương, hòa thuận với kẻ lấy lòng tinh sạch kêu cầu Chúa. " II Ti-mô-thê 2:22
Những căn cứ trong Kinh thánh để ly hôn là gì?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Kinh thánh nói gì về hôn nhân?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6