“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

CHÚA ĐỨNG BÊN TA

CHÚA ĐỨNG BÊN TA
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 236
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Lời Bài Hát

1. Đời ta ngày đêm nào lẻ loi
Được Chúa dìu bước trong mọi lối
Kìa Chúa hằng đứng với ta hoài
Trước quân thù tâm thần vững thay
Cõi trần thế cuộc sống thay dời
Chúa từ ái còn đến đời đời
Dù bao tình thương đã xa lìa
Chúa tôi ngày đêm nào cách chia

2. Còn đâu quạnh hiu buồn lẻ loi
Còn đâu sợ hãi đêm tăm tối
Vì có bạn thiết chính Giê-xu
Ở bên cạnh vui mừng phỉ phu
Chúa hằng rõ mọi nỗi ưu phiền
Hãy trao phó mọi nỗi lo phiền
Cùng Chúa ngày đêm bước chung đường
Sẽ không còn mây mờ vấn vương

3. Nhiều khi đời ta gặp đớn đau
Ngập bóng kinh khiếp không nơi náu
Bạn ơi đừng quên Chúa an bình
Ở bên cạnh ta đời hiển vinh
Giữa sự chết lòng quyết không sờn
Trước nguy khốn hằng thấy an khương
Ngài đưa vào nơi phước muôn đời
Tối tăm thành Thiên đàng sáng tươi


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Tôi nên đáp lại tình yêu đơn phương như thế nào?
"phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy. " I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18
Người đã kết hôn có nên có bạn thân khác giới không?
"Cũng hãy tránh khỏi tình dục trai trẻ, mà tìm những điều công bình, đức tin, yêu thương, hòa thuận với kẻ lấy lòng tinh sạch kêu cầu Chúa. " II Ti-mô-thê 2:22
Những căn cứ trong Kinh thánh để ly hôn là gì?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Kinh thánh nói gì về hôn nhân?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6