“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

CHÚA ĐỨNG BÊN TA

CHÚA ĐỨNG BÊN TA
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 236
Hợp âm: ()
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát

1. Đời ta ngày đêm nào lẻ loi
Được Chúa dìu bước trong mọi lối
Kìa Chúa hằng đứng với ta hoài
Trước quân thù tâm thần vững thay
Cõi trần thế cuộc sống thay dời
Chúa từ ái còn đến đời đời
Dù bao tình thương đã xa lìa
Chúa tôi ngày đêm nào cách chia

2. Còn đâu quạnh hiu buồn lẻ loi
Còn đâu sợ hãi đêm tăm tối
Vì có bạn thiết chính Giê-xu
Ở bên cạnh vui mừng phỉ phu
Chúa hằng rõ mọi nỗi ưu phiền
Hãy trao phó mọi nỗi lo phiền
Cùng Chúa ngày đêm bước chung đường
Sẽ không còn mây mờ vấn vương

3. Nhiều khi đời ta gặp đớn đau
Ngập bóng kinh khiếp không nơi náu
Bạn ơi đừng quên Chúa an bình
Ở bên cạnh ta đời hiển vinh
Giữa sự chết lòng quyết không sờn
Trước nguy khốn hằng thấy an khương
Ngài đưa vào nơi phước muôn đời
Tối tăm thành Thiên đàng sáng tươi


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Theo Kinh Thánh, điều gì tạo nên hôn nhân?
"Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình; vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. " Rô-ma 13:1
Kinh thánh nói gì về hôn nhân?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6
Kinh Thánh có dạy rằng có một ân tứ của đời sống độc thân không?
"Vả, ta phán cùng các ngươi, nếu ai để vợ mình không phải vì cớ ngoại tình, và cưới vợ khác, thì người ấy phạm tội tà dâm; và hễ ai cưới người bị để, thì phạm tội ngoại tình. " Ma-thi-ơ 19:9
Kinh Thánh nói gì về sự xa cách trong hôn nhân?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6
Vợ / chồng của tôi là người đồng tính. Tôi nên làm gì?
"Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật chăng? " Rô-ma 6:1