“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

CHÚA ĐANG GỌI

CHÚA ĐANG GỌI
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 264
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Lời Bài Hát

1. Giê-xu đang êm dịu gọi anh mau kíp đến
Đến mau giờ đây, đến ngay giờ đây
Sao anh luôn xa lìa tình yêu thương vô đối
Xa rời Thiên Chúa luôn đêm ngày?

Điệp Khúc:
Chúa đang gọi anh Chúa đang gọi anh
Chúa đang kêu anh mau quay về Ngài
Hằng chờ anh kíp đến

2. Giê-xu luôn ban bình an cho ai kíp đến
Chúa đang chờ anh, đến ngay giờ đây
Mau mau đem gánh nặng trao cho Cha chí ái

3. Giê-xu nay đang đợi chờ anh mau kíp đến
Chúa đang chờ anh, Chúa đang giờ đây
Anh mau đem ô tội đặt nơi chân Cứu Chúa
Xa lìa ngay chớ nương theo hoài


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Làm thế nào là quá trẻ để có một mối quan hệ lãng mạn?
"Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi; nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ. " I Ti-mô-thê 4:12
Tại sao tôi phải kết hôn?
"và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? " Ma-thi-ơ 19:5
Cơ đốc nhân có nên sử dụng dịch vụ hẹn hò để tìm bạn đời không?
"để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào, " Ê-phê-sô 3:18