“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

BẠN DÀNH CHỖ CHO GIÊ-XU CHƯA?

BẠN DÀNH CHỖ CHO GIÊ-XU CHƯA?
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 265
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Lời Bài Hát

 1. Bạn ơi dành chỗ cho Giê-xu chưa?
Ô! Kìa Ngài đang đứng im mong chờ
Ngài vui lòng thứ tha bao ô nhơ
Mong bạn dành lòng mình cho Chúa

Điệp Khúc:
Dâng ngôi cao sang nhất lên cho Ngài
Lời Ngài dạy làm theo hăng hái
Giê-xu đến ban yên vui lâu dài
Mời Chúa ngự vô lòng bạn ngay

2. Lòng ai tìm thú vui không thanh cao
Ai tìm vinh hoa Giê-xu vẫn chờ
Ngài thay người gánh bao nhiêu thương đau
Mong ngự vào lòng ai khao khát

3. Bạn sẵn sàng chỗ cho Giê-xu chưa?
Dâng lòng mình lên Chúa ngay bây giờ
Vì cơ hội lướt mau như thoi tơ
Ai chần chờ ngày mai sẽ lỡ


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh thánh nói gì về một cuộc hôn nhân không hạnh phúc?
"Ngài phán rằng: Ai để vợ mình mà cưới vợ khác, thì phạm tội tà dâm với người; " Mác 10:11
Tại sao tôi phải kết hôn?
"và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? " Ma-thi-ơ 19:5
Làm thế nào để tôi có thể khôi phục lại cuộc hôn nhân của mình?
"Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. " I Giăng 1:9
Có sai khi một người chồng và người vợ theo đạo Cơ-đốc đến nhà thờ riêng biệt không?
"Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. " Ê-phê-sô 5:31
Tôi đã đính hôn với một người không tin. Tôi nên làm gì?
"Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? " II Cô-rinh-tô 6:14