“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

TRỞ VỀ

TRỞ VỀ
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 297
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Lời Bài Hát

Hỡi con ngày nào con hứa nguyện
Trọn đời theo lối Ngài
Lời xưa con nhớ chăng?
Thế gian, ngựa, xe, bướm, hoa
Đường Cha tách ra
Lòng Cha đau đớn xót xa
Chúa ơi giờ đây con trở về
Hồn thân con não nề
Lạc loài nơi bến mê
Khẩn xin Ngài tha thứ con
Lòng Cha sắt son
Tình Cha lai láng vô biên
Đời sống trôi xuôi từng ngày
Vừa tuổi thanh xuân tràn đầy
Mà đã xuân phai
Thu sang theo qua ngày đông tàn
Lạy Chúa con xin từ rày từ giã
Chốn xưa miệt mài
Về với Chúa Giê-xu
Bên Ngài sống thỏa vui

Chúa ơi giờ đây con trở về
Hồn thân con não nề
Lạc loài nơi bến mê
Khẩn xin Ngài tha thứ con
Lòng Cha sắt son
Tình Cha lai láng vô biên
Đời sống trôi xuôi từng ngày
Vừa tuổi thanh xuân tràn đầy
Mà đã xuân phai
Thu sang theo qua ngày đông tàn
Lạy Chúa con xin từ rày từ giã
Chốn xưa miệt mài
Dù trải qua con đường hẹp
Xin theo Chúa không rời


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh Thánh nói gì về sự xa cách trong hôn nhân?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6
Hôn nhân giao ước là gì?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6
Kinh thánh nói gì về một cuộc hôn nhân không hạnh phúc?
"Ngài phán rằng: Ai để vợ mình mà cưới vợ khác, thì phạm tội tà dâm với người; " Mác 10:11