“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

TRỞ VỀ

TRỞ VỀ
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 297
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Lời Bài Hát

Hỡi con ngày nào con hứa nguyện
Trọn đời theo lối Ngài
Lời xưa con nhớ chăng?
Thế gian, ngựa, xe, bướm, hoa
Đường Cha tách ra
Lòng Cha đau đớn xót xa
Chúa ơi giờ đây con trở về
Hồn thân con não nề
Lạc loài nơi bến mê
Khẩn xin Ngài tha thứ con
Lòng Cha sắt son
Tình Cha lai láng vô biên
Đời sống trôi xuôi từng ngày
Vừa tuổi thanh xuân tràn đầy
Mà đã xuân phai
Thu sang theo qua ngày đông tàn
Lạy Chúa con xin từ rày từ giã
Chốn xưa miệt mài
Về với Chúa Giê-xu
Bên Ngài sống thỏa vui

Chúa ơi giờ đây con trở về
Hồn thân con não nề
Lạc loài nơi bến mê
Khẩn xin Ngài tha thứ con
Lòng Cha sắt son
Tình Cha lai láng vô biên
Đời sống trôi xuôi từng ngày
Vừa tuổi thanh xuân tràn đầy
Mà đã xuân phai
Thu sang theo qua ngày đông tàn
Lạy Chúa con xin từ rày từ giã
Chốn xưa miệt mài
Dù trải qua con đường hẹp
Xin theo Chúa không rời


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Nghiện nội dung khiêu dâm có phải là một lý do có thể chấp nhận được để ly hôn?
"Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. " Ma-thi-ơ 5:28
Làm thế nào để một người xử lý xung đột trong hôn nhân?
"rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, " Ê-phê-sô 4:22
Tôi đang làm thủ tục ly hôn. Tôi có thể bắt đầu hẹn hò không?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Có sai khi một người chồng và người vợ theo đạo Cơ-đốc đến nhà thờ riêng biệt không?
"Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. " Ê-phê-sô 5:31