“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

TÔN VINH CHÚA TÌNH YÊU

TÔN VINH CHÚA TÌNH YÊU
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 342
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Lời Bài Hát

 1. Vì tình thương anh Chúa xuống trần gian
Vì lòng yêu em, Chúa sống lầm than
Vì tình thương tôi, Giê-xu mão gai đầu vì Ngài yêu chúng ta
Mình đầy bao vết thương
Sườn đồi Gô-tha, đẫm máu vì tôi
Người người xem khinh, Chúa khổ vì tôi
Thập tự treo thân, Giê-xu bỏ thân vàng
Giê-xu Chúa tôi!
Chúa chết đau thương cho nhân thế này
Chúa đã chịu hình thay anh với tôi
Bao la tình Ngài còn mãi ngàn sau
Tôn vinh đời đời Chúa của tình yêu

2. Ngoài đồi Ô-liu, Chúa khóc vì tôi
Vào nhà Cai-phe, hổ nhuốc vì anh
Này đường chông gai, Giê-xu vác thập hình kìa Ngài đi tó xiêu
Và này tim vỡ tan
Vì tình thương tôi, Chúa nếm buồn đau
Vì lòng yêu anh, Chúa chết sầu thương
Thì vì sao anh, bao năm tháng ơ thờ
Không tin Chúa tôi?
Hãy quyết tin nơi Giê-xu hết lòng
Bước hết đường đời theo chân Chúa tôi
Trung kiên cùng Ngài, tình mãi nồng sâu
Tôn vinh đời đời Chúa của tình yêu


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Những căn cứ trong Kinh thánh để ly hôn là gì?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Kinh Thánh nói gì về khái niệm hôn nhân thông luật?
"Nhưng từ lúc đầu sáng thế, Đức Chúa Trời làm ra một người nam và một người nữ. " Mác 10:6