“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

TÌNH YÊU BIẾN ĐỔI

TÌNH YÊU BIẾN ĐỔI
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 344
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Lời Bài Hát

Điệp Khúc:
Ghết-sê-ma-nê mồ hôi Chúa đã đổ
Thắm trên Ngài tựa như giọt máu khổ đau
Khẩn xin Ngài Cha trên trời
Ngài quăng xa đi đau thương
Ý Cha luôn luôn vang trong lòng con


1. Gô-gô-tha kia Ngài đã chết thay tôi
Để cứu chuộc đời tôi thoát khỏi tối tăm
Trong u buồn, tháng năm dài lê chân nơi nơi mỏi mòn
Đi tìm tình yêu thế nhân
Bao năm tôi lìa xa tình yêu Ngài hy sinh vì tôi
Tôi cô đơn bơ vơ lạc loài
Bao chuỗi ngày luôn luôn bất an
Tình yêu Chúa nâng đỡ tôi
Dù đớn đau hay khó nguy cuốn tôi
Khi Giê-xu gọi tôi, tôi đã gặp ánh sáng Ngài ban
Biển đổi cả tâm tư của tôi
Tiếng dịu dàng vang trong lòng tôi
"Ta đã xóa tội, thứ tha con
Sống trong con, đổi thay lòng"

2. Giê-xu vì yêu, lìa thiên cung vinh quang
Xuống nơi trần chịu đau thay anh với tôi
Biết ơn Ngài, tôi nay nguyện đi theo Cứu Chúa Giê-xu
Vui mừng lòng xin hiến dâng
Trong gian truân bình an vì có Ngài đi bên cạnh tôi
Dẫu sóng gió thay dời chẳng lo
Giê-xu là tình yêu chẳng phai
Dìu tôi đi trong tháng ngày
Lòng thỏa vui luôn dấn thân suốt đời tôi
Giê-xu kêu gọi anh đến với Ngài xóa hết tội nhơ
Biến đổi chính tâm hồn sạch trong
Sao chần chờ đợi mãi làm chi?
Mau chạy đến Ngài xin mời Ngài
Chúa Giê-xu bước vô lòng


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Tôi đang làm thủ tục ly hôn. Tôi có thể bắt đầu hẹn hò không?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Kinh thánh nói gì về tình dục trong hôn nhân?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6