“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

HẰNG CHIẾU

HẰNG CHIẾU
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 368
Hợp âm: ()
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát

1. Giống tháp hải đăng xây trên thạch bàn
Giữa hải đảo muôn thu soi dịu dàng
Trong cơn phong ba kinh khiếp luôn luôn chiếu huy hoàng
Cũng thế ấy Thánh Kinh học đường này
Cứ đứng vững trên Lời Chân Kinh đây
Đưa ai lướt sóng gió ô tội vào thiên cung ngay

Điệp Khúc:
Hằng chiếu sáng, lòa vinh quang
Hằng rạng soi trong nơi tăm tối
Hằng chiếu sáng lòa vinh quang
Tận khi giông tố kia an tịnh
Hằng chiếu sáng lòa vinh quang
Tận ngày quang lâm Chúa an bình
Hằng chiếu, hằng chiếu, chiếu luôn, chiếu luôn, chiếu luôn

2. Khá giữ tháp đăng soi luôn đừng mờ
Để thủy thủ an nhiên noi vào bờ
Âm u hay phong ba thấy luôn tia sáng soi lòa
Suối cứu rỗi ta duy nơi Giê-xu
Ánh sáng của ta là Giê-xu Christ
Ta không để khuất lấp song mọi giờ nên quang huy 


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Làm thế nào tôi có thể vượt qua cảm giác bị từ chối?
"Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, " Ê-phê-sô 1:3
Tại sao trinh tiết rất quan trọng trong Kinh thánh?
"Các cận thần vua thưa rằng: Khá tìm cho vua những nữ đồng trinh tốt đẹp; " Ê-xơ-tê 2:2
Có phải là sai khi phải lòng một ai đó không?
"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. " Giăng 3:16
Một Cơ đốc nhân hẹn hò hay kết hôn với một người không theo Tình Lành có đúng không?
"Đấng Christ và Bê-li-an nào có hòa hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? " II Cô-rinh-tô 6:15
Tỷ lệ ly hôn giữa những người theo Tin Lành có thực sự giống như những người ngoại đạo không?
"Vậy nên, cho anh em là kẻ đã tin, thì là đá quí; nhưng cho những kẻ không tin, thì Hòn đá mà bị thợ xây nhà loại ra, Bèn trở nên đá góc nhà, là Đá gây cho vấp váp, là đá lớn làm cho sa ngã; " I Phi-e-rơ 2:7
Làm một người vợ tin kính có nghĩa là gì?
"cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tịnh yên ổn. " I Ti-mô-thê 2:2