“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Ngài Là Vua

Ngài Là Vua
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Henry Bateman
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 535
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Lời Bài Hát

Ngài đã sống đắc thắng cõi chết,
Chúa rất quyền oai.
Mọi đầu gối sẽ quỳ,
mọi môi lưỡi xưng nhận:
Chính Jêsus Christ Chúa ta.

————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.