“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Xưng Danh Chúa

Xưng Danh Chúa
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Mosie Lister
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 3/4
Bài số: 536
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1. Nguyện lòng con xưng Danh Chúa cho mọi người biết,  

là Jêsus Thiên Chúa luôn luôn tuyệt đối.
Xưng Danh Chúa giáng thế làm người,
mang gánh thay trên thập hình để cứu nhân loại.

Điệp khúc:
Jêsus! Jêsus! Đấng ban cho tin yêu, hy vọng, nhân ái.
Jêsus! Jêsus! Jêsus là Chúa muôn đời.
Đấng con thờ kính Danh Ngài.

2. Hòa bình khi nhân thế xưng Jêsus
và thành tâm cung kính luôn tôn thờ Chúa.
Xưng Danh Chúa vang mãi suốt đời,
luôn hát xướng cả tâm hồn, trung tín theo Ngài.

3. Nguyện đời con theo Chúa luôn thành tín
và truyền rao Danh Chúa ra cho trần thế.
Xưng Danh Chúa cho dẫu thế nào
con vẫn mãi báo tin mừng và hát khen Ngài.

————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Một tín đồ Tin Lành nên nhìn nhận các mối quan hệ đường dài như thế nào?
"Ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương, cách mập mờ: đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau; ngày nay tôi biết chưa hết: đến bấy giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. " I Cô-rinh-tô 13:12
Làm thế nào tôi có thể vượt qua cảm giác bị từ chối?
"Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, " Ê-phê-sô 1:3
Tôi đang làm thủ tục ly hôn. Tôi có thể bắt đầu hẹn hò không?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16