“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Mừng Chúa Giáng Sinh

Mừng Chúa Giáng Sinh
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Nguyễn Lâm Hương
Chủ đề: Giáng Sinh
Nhịp: 4/4
Bài số: 555
Hợp âm: (F)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát


1. Chúa giáng sinh đêm này ta hãy cùng nhau  

ca hát mừng vui chúc Vua bình an.
Đấng cứu ân nơi trời cao giáng phàm
đem theo xuống trần gian biết bao lạc hoan.
Nào ca hát cùng tôn vinh Chúa
ngày nay sinh xuống thế gian tối tăm.
Khắp nhân gian đêm này vang tiếng mừng
Chúa đến với thế nhân phước ơn thiên đàng.

2. Các kẻ chăn kinh hoàng khi ánh hào quang
thiên sứ lòa soi báo tin bình an.
Chính đêm nay Con Trời sinh xuống trần gian
nơi chốn hèn khinh giữa muôn lầm than.
Thành Đa-vít là nơi Thiên Chúa
ngày nay sinh xuống thế gian tối tăm.
Kíp đến mau tôn thờ Con Thánh vì
Chúa đã đến thế gian phước ơn thiên đàng.

3. Ánh sao bên phương trời đông dẫn đường
ba vua đến thờ tôn Thánh nhi vừa sinh.
Bỏ thiên cung huy hoàng trên cõi trời cao
nay xuống trần gian chính Vua diệu vinh.
Nào ta hát mừng Chiên Con Thánh
ngày nay sinh xuống thế gian tối tăm.
Hát ca lên vang lừng lòng ta chúc mừng
Chúa giáng xuống thế gian cứu ân thiên đàng.

————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Vợ chồng có tài khoản ngân hàng riêng có sai không?
"và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? " Ma-thi-ơ 19:5
Kỷ luật gia đình Tình Lành (CDD) là gì?
"Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, " Ê-phê-sô 5:22
Là một người chồng tin kính nghĩa là gì?
"Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi. " Ga-la-ti 2:20
Đính hôn trong thời Kinh thánh là gì?
"Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh, " Ê-phê-sô 5:25