“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Hoa Hồng Sa-rôn

Hoa Hồng Sa-rôn
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Ida A. Guirey
Chủ đề: Chúa Jesus
Nhịp: 3/4
Bài số: 577
Hợp âm: (E)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1. Đóa hoa hồng nơi Sa-rôn, nở trong lòng tôi đây.  

Luôn đẹp xinh tinh khiết, là Jêsus chân thật nầy.
Hương thơm về tình yêu của Chúa được tỏa khắp nơi.
Hễ nơi nào có tôi, nơi bày tỏ Đức Chúa Trời.

Điệp khúc:
Jêsus, Đóa hoa Sa-rôn. Sáng tươi thay!
Chính đóa hoa hồng nở trong tâm nầy.

2. Đoa hoa hồng nơi Sa-rôn, thuốc cho mọi cơn đau.
Linh diệu thay quyền Chúa, ơn xót thương luôn tuôn trào
cho linh hồn buồn đau, cho mỗi nhược điểm của ta.
Có Jêsus, sức dẫu không còn, Chúa ban kia mà.

————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Đức Chúa Trời có chấp nhận cho vợ chồng quan hệ tình dục trong khi vợ đang hành kinh / có kinh không?
"Phàm vật gì người nằm hay ngồi trên trong lúc mình không sạch, sẽ bị ô uế. " Lê-vi Ký 15:20
Một tín đồ Tin Lành có được phép có bạn đời mà không có hôn nhân dân sự không?
"tìm gặp rồi, bèn đưa đến thành An-ti-ốt. Trọn một năm, hai người cùng nhóm với Hội-thánh và dạy dỗ nhiều người. Aáy là ở thành An-ti-ốt, người ta bắt đầu xưng môn đồ là Cơ-rê-tiên. " Công-vụ 11:26
Có sai khi một Cơ đốc nhân có bạn cùng phòng khác giới không?
"Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình. " I Cô-rinh-tô 6:18
Tôi đang làm thủ tục ly hôn. Tôi có thể bắt đầu hẹn hò không?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16