“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Chúa Chí Ái

Chúa Chí Ái
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Avis B. Christiansen
Chủ đề: Chúa Jesus
Nhịp: 9/8
Bài số: 579
Hợp âm: (D)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát


1. Ban mai đau thương này, Chúa bước lên đồi.  

Lê thân mang roi đòn đến Gô-gô-tha.
Treo thân nơi thập hình mình đầy thương tích.
Ðể cứu mỗi một người khỏi nơi khổ hình.

Điệp khúc:

Cứu Chúa chí ái ôi! bởi cớ thế nhân này
Treo thân nơi thập hình để cứu rỗi chúng sinh.
Ngài mang đau thương này vì tội nhân hư mất,
Chúa chết cách khổ hình bởi tội lỗi nầy.

2. Cha ôi! Xin tha họ! Jêsus kêu cầu.
Ðang khi trên thập hình huyết tuôn chan hòa.
Jêsus kêu xin vì tội nhân hư mất.
Lúc đang đớn đau, thật chẳng ai sánh Ngài.

3. Jêsus, tôi yêu Ngài! Hát tôn vinh Ngài.
Ðem thân mua tôi, là thiết hữu tôi rày.
Bên kia con sông vàng còn đâu năm tháng.
Ở trên lưỡi tôi lời hát khen chảy tràn.

————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Tại sao sự trong sạch về tình dục lại quan trọng như vậy?
"Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. " Ê-phê-sô 5:31
Kinh Thánh nói gì về việc trở thành một người chồng theo Tin Lành?
"Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. " Ê-phê-sô 5:18
Tính tích cực độc hại là gì?
"Đức Giê-hô-va từ thuở xưa hiện ra cùng tôi và phán rằng: Phải, ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi; nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến. " Giê-rê-mi 31:3
Vợ chồng chung sống trước hôn nhân có sai không?
"song khá viết thơ dặn họ kiêng giữ cho khỏi sự ô uế của thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngột và huyết. " Công-vụ 15:20