“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Chúa Chí Ái

Chúa Chí Ái
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Avis B. Christiansen
Chủ đề: Chúa Jesus
Nhịp: 9/8
Bài số: 579
Hợp âm: (D)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1. Ban mai đau thương này, Chúa bước lên đồi.  

Lê thân mang roi đòn đến Gô-gô-tha.
Treo thân nơi thập hình mình đầy thương tích.
Ðể cứu mỗi một người khỏi nơi khổ hình.

Điệp khúc:

Cứu Chúa chí ái ôi! bởi cớ thế nhân này
Treo thân nơi thập hình để cứu rỗi chúng sinh.
Ngài mang đau thương này vì tội nhân hư mất,
Chúa chết cách khổ hình bởi tội lỗi nầy.

2. Cha ôi! Xin tha họ! Jêsus kêu cầu.
Ðang khi trên thập hình huyết tuôn chan hòa.
Jêsus kêu xin vì tội nhân hư mất.
Lúc đang đớn đau, thật chẳng ai sánh Ngài.

3. Jêsus, tôi yêu Ngài! Hát tôn vinh Ngài.
Ðem thân mua tôi, là thiết hữu tôi rày.
Bên kia con sông vàng còn đâu năm tháng.
Ở trên lưỡi tôi lời hát khen chảy tràn.

————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh thánh nói gì về hôn nhân?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6
Đức Chúa Trời có chấp nhận cho vợ chồng quan hệ tình dục trong khi vợ đang hành kinh / có kinh không?
"Phàm vật gì người nằm hay ngồi trên trong lúc mình không sạch, sẽ bị ô uế. " Lê-vi Ký 15:20
Làm thế nào các tín đồ Tin Lành đã kết hôn có thể tránh được các vấn đề tình cảm?
"Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vực ở bốn phía người, nhà người, và mọi vật thuộc về người sao? Chúa đã ban phước cho công việc của tay người và làm cho của cải người thêm nhiều trên đất. " Gióp 1:10
Một Cơ đốc nhân hẹn hò hay kết hôn với một người không theo Tin Lành có đúng không?
"Đấng Christ và Bê-li-an nào có hòa hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? " II Cô-rinh-tô 6:15