“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Nơi Đồi Gô-gô-tha

Nơi Đồi Gô-gô-tha
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: John W. Peterson
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Nhịp: 3/4
Bài số: 582
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1. Chính nơi ấy xóa tan mọi phiền ưu,  

đem cho bạn và tôi nước suối tình yêu.
Chúa thương xót yêu thương ban niềm tin
thêm sinh lực nguồn vui sống cho cuộc đời.

Điệp khúc:
Xưa nơi đồi Gô-tha Chúa chịu đau đớn
để cứu vớt linh hồn lạc loài hư mất
Chính nơi ấy Chúa ban trọn tình yêu
cho nhân loại được hạnh phúc luôn an bình.

2. Chúa nhân ái thứ tha bao tội ô,
đưa chân bạn trên muôn lối luôn bình an.
Chính nơi ấy Chúa luôn luôn chờ trông
đang khuyên mời bạn mau đến bên ngực Ngài.

————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Tôi đang làm thủ tục ly hôn. Tôi có thể bắt đầu hẹn hò không?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Kinh thánh nói gì về tình dục trong hôn nhân?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6