“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Quăng Xa Khỏi Tôi

Quăng Xa Khỏi Tôi
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Charles Weigle
Chủ đề: Vui Vẻ Vì Được Cứu
Nhịp: 6/4
Bài số: 648
Hợp âm: (C)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát


1. Nơi đáy biển sâu muôn vi phạm  

được quăng xa tôi,
xuống biển sâu xa rồi.
Sâu thẳm không chi so,
nơi tội nầy được quăng xa,
xuống biển sâu xa rồi.

Điệp khúc:
Xuống nơi sâu rồi,
sâu như nơi hang vực trùng dương.
Ném xa mọi tội tôi vào nơi đáy biển sâu.
Quăng ra xa tôi muôn tội nầy.

2. Vui vẻ thay cho tôi
muôn tội nầy được quăng xa,
xuống biển sâu xa rồi.
Tôi hát tôn vinh ơn Jêsus
vì Ngài quăng xa,
xuống biển sâu xa rồi.

3. Từ chốn thế gian ô dơ
tôi được buông tha ra,
thoát khỏi tay ma quyền.
Muôn khiếp kinh không vây tôi,
tội nầy được quăng xa,
sống hiển vinh muôn đời.

————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Làm thế nào đến nay là quá xa?
"Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. " Phi-líp 2:3
Kinh Thánh có thực sự dạy về mối quan hệ một vợ một chồng / một vợ một chồng không?
"Đến ngày Eân-ca-na dâng tế lễ, thì chia của lễ ra từng phần ban cho Phê-ni-na, vợ mình, và cho các con trai và con gái mình. " I Sa-mu-ên 1: 4
Đức Chúa Trời có chấp nhận cho vợ chồng quan hệ tình dục trong khi vợ đang hành kinh / có kinh không?
"Phàm vật gì người nằm hay ngồi trên trong lúc mình không sạch, sẽ bị ô uế. " Lê-vi Ký 15:20
Làm thế nào để một người xử lý xung đột trong hôn nhân?
"rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, " Ê-phê-sô 4:22