“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Quăng Xa Khỏi Tôi

Quăng Xa Khỏi Tôi
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Charles Weigle
Chủ đề: Vui Vẻ Vì Được Cứu
Nhịp: 6/4
Bài số: 648
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1. Nơi đáy biển sâu muôn vi phạm  

được quăng xa tôi,
xuống biển sâu xa rồi.
Sâu thẳm không chi so,
nơi tội nầy được quăng xa,
xuống biển sâu xa rồi.

Điệp khúc:
Xuống nơi sâu rồi,
sâu như nơi hang vực trùng dương.
Ném xa mọi tội tôi vào nơi đáy biển sâu.
Quăng ra xa tôi muôn tội nầy.

2. Vui vẻ thay cho tôi
muôn tội nầy được quăng xa,
xuống biển sâu xa rồi.
Tôi hát tôn vinh ơn Jêsus
vì Ngài quăng xa,
xuống biển sâu xa rồi.

3. Từ chốn thế gian ô dơ
tôi được buông tha ra,
thoát khỏi tay ma quyền.
Muôn khiếp kinh không vây tôi,
tội nầy được quăng xa,
sống hiển vinh muôn đời.

————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Làm thế nào là quá trẻ để có một mối quan hệ lãng mạn?
"Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi; nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ. " I Ti-mô-thê 4:12
Tại sao tôi phải kết hôn?
"và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? " Ma-thi-ơ 19:5
Cơ đốc nhân có nên sử dụng dịch vụ hẹn hò để tìm bạn đời không?
"để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào, " Ê-phê-sô 3:18