“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Dâng Chúa Đời Con

Dâng Chúa Đời Con
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Chen Zhen Hua
Chủ đề: Dâng Minh Cho Chúa
Nhịp: 4/4
Bài số: 688
Hợp âm: (C)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát


Ngày hôm nay đây, thời gian Chúa ban tặng ta. 

Và không lâu rồi Vua Jêsus Chúa oai quyền sẽ lai lâm.
Nguyện dâng Ngài tháng năm đó, hồn, thân, trí, lực đây.
Muôn điều đẹp quý thảy thuộc Ngài thôi.

Ngày hôm nay đây rồi qua mất, cơ hội xa.
Thành tâm con cầu xin Ngài vui giúp con được sống khôn ngoan.
Tận trung tận hiến cho Chúa. Cùng yêu mến người luôn.
Thiên đàng mừng đón mão triều Ngài ban.

Hôm nay con dâng Ngài tuổi xuân, tài, trí của con,
mỗi giây phút con sống đây Chúa ban diệu kỳ.
Trong ơn yêu thương Ngài, hiến dâng Ngài tất sanh con.
Khẩn xin linh lực tràn tuôn Ha-lê-lu-gia!

————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh thánh nói gì về ly dị và tái hôn?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Chồng yêu vợ có nghĩa là gì?
"Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh, " Ê-phê-sô 5:25
Tôi đã ly hôn. Tôi có thể tái hôn theo Kinh thánh không?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6
Có phải là khôn ngoan khi thanh thiếu niên Tình Lành hẹn hò không?
"Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích, là điều chống trả với linh hồn. " I Phi-e-rơ 2:11