“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Lạy Chúa Xin Sai Tôi

Lạy Chúa Xin Sai Tôi
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Harold Lillenas
Chủ đề: Dâng Minh Cho Chúa
Nhịp: 9/8
Bài số: 691
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1. Tôi nhìn xem đám đông, trong chốn ô tội. 

Tay xiềng, chân xích, luôn ra hiệu kêu tôi.
Tôi thầm nghe Chúa khuyên: "Kìa ai đi cứu chúng?",
Chính tôi vui đáp lời: "Lạy Chúa sai con."
Ngài khuyên tôi đến đấy,
Chúa đang gọi tôi, và tôi vui đáp:
"Chúa cứ truyền sai con đến nơi
có triệu người chìm trong bến mê."
Chính tôi vui đáp lời: "Lạy Chúa sai con."

2. Ai người thân quyến ta, đang sống trong tội,
Đêm ngày rên siết, ôi trông thật thê lương.
Không một ai đoái thương, nào ai lo lắng đến,
Chính tôi vui đáp lời: "Lạy Chúa sai con."
Ngài khuyên tôi đến đấy,
Chúa đang gọi tôi, và tôi vui đáp:
"Chúa cứ truyền sai con đến nơi có triệu người chìm trong bến mê."
Chính tôi vui đáp lời: "Lạy Chúa sai con."

————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.