“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Chúa Jêsus Con Hứa Theo Ngài

Chúa Jêsus Con Hứa Theo Ngài
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: John E. Bode
Chủ đề: Dâng Minh Cho Chúa
Nhịp: 4/4
Bài số: 692
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1. Jêsus con hứa xin theo Ngài, phục sự tận tâm đến cùng. 

Nguyện xin Ngài sát con chẳng rời, là bạn và chủ của con.
Con chẳng nao sợ giữa chiến trường nếu Chúa luôn luôn cạnh bên.
Con chẳng khi nào đi tách đường, vì Ngài dắt chăn chiên mình.

2. Nguyện cho con cảm biết chính Ngài, giữa đời tăm tối phủ trùm.
Nhìn xem quang cảnh đang lóe mờ, rền nghe tiếng cám dỗ vang.
Bao kẻ tử thù đang vây chặt ở quanh và ngay nội tâm.
Hỡi Chúa Jêsus xin đến gần, gìn con khỏi sa vào tội.

3. Lạy Jêsus Chúa đã hứa ban cho mọi người theo gót Ngài.
Rằng nơi vinh hiển Ngài đang ngự, rồi họ cũng sẽ đến nơi.
Chúa ôi con nguyện hứa suốt đời hiến tâm thân hầu việc Ngài.
Hỡi Chúa con, bạn con, hãy thương dùng ơn giúp con theo Ngài.
Thánh Ca 692 Chúa Jêsus Con Hứa Theo Ngài

4. Nguyện cho con lắng nghe tiếng Ngài, bằng lời trong sáng rõ ràng.
Vượt trên giông tố của khát vọng, và âm thanh của ý riêng;
Phán cho tâm hồn nên lắng dịu, nhắc khuyên con hay giục con.
Xin phán, đem lòng con lắng nghe, vì Ngài dắt chăn linh hồn.

————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Một tín đồ Tin Lành nên phản ứng thế nào khi sống trong một cuộc hôn nhân không tình yêu?
"và một tên là Ê-li-ê-se, vì người lại có nói: Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi đã vùa giúp và giải cứu tôi khỏi gươm Pha-ra-ôn. " Xuất Ê-díp-tô Ký 18:4
Làm thế nào tôi có thể vượt qua cảm giác bị từ chối?
"Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, " Ê-phê-sô 1:3
Kỷ luật gia đình Tin Lành (CDD) là gì?
"Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, " Ê-phê-sô 5:22
Tôi nên làm gì nếu không quyết định được mình nên hẹn hò với ai?
"Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. " Gia-cơ 1:5
Làm thế nào để một người xử lý xung đột trong hôn nhân?
"rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, " Ê-phê-sô 4:22