“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Tôi Sẽ Đi

Tôi Sẽ Đi
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Baylus B. McKinney
Chủ đề: Ngợi Khen Vì Được Cứu
Nhịp: 6/4
Bài số: 706
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1. Lặng nghe Jêsus êm tiếng phán rằng:  

“Con hỡi hãy vác thập tự con.
Vì Ta mua con với chính huyết mình.
Nào theo Ta đi khắp mọi nơi”.

Điệp khúc:
Ngài đưa dắt bất cứ nơi nào,
nguyện đi theo không hề chối từ.
Vì Jêsus yêu tôi tình yêu dạt dào.
Ngài đưa tôi, tôi lưỡng lự sao!

2. Dù qua đại dương muôn lớp sóng cuồng,
hay bóng tối phủ vây đời tôi.
Nguyền mang thập giá theo sát Chúa hoài,
dẫu nơi đâu khi Chúa dìu đi.

3. Lòng tôi, đời tôi dâng Chúa cả rồi,
tình yêu Chúa chở che đời tôi.
Jêsus là Vua chủ tể vũ trụ,
Ngài đưa tôi, tôi sẵn lòng đi.


————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh thánh nói gì về hôn nhân giữa các chủng tộc?
"Ngươi chớ làm sui gia với chúng, chớ gả con gái mình cho con trai họ, cũng đừng cưới con gái họ cho con trai mình, " Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:3
Tôi đang làm thủ tục ly hôn. Tôi có thể bắt đầu hẹn hò không?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Một tín đồ Tin Lành nên hành động như thế nào đối với một người bạn bước ra từ tủ quần áo (là người đồng tính)?
"Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhơn danh Đấng Christ mà nài xin anh em: hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. " II Cô-rinh-tô 5:20
Tôi nên làm gì nếu không quyết định được mình nên hẹn hò với ai?
"Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. " Gia-cơ 1:5
Kinh Thánh có ủng hộ hôn nhân sắp đặt không?
"Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. " I Cô-rinh-tô 10:31