“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Tôi Sẽ Đi

Tôi Sẽ Đi
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Baylus B. McKinney
Chủ đề: Ngợi Khen Vì Được Cứu
Nhịp: 6/4
Bài số: 706
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1. Lặng nghe Jêsus êm tiếng phán rằng:  

“Con hỡi hãy vác thập tự con.
Vì Ta mua con với chính huyết mình.
Nào theo Ta đi khắp mọi nơi”.

Điệp khúc:
Ngài đưa dắt bất cứ nơi nào,
nguyện đi theo không hề chối từ.
Vì Jêsus yêu tôi tình yêu dạt dào.
Ngài đưa tôi, tôi lưỡng lự sao!

2. Dù qua đại dương muôn lớp sóng cuồng,
hay bóng tối phủ vây đời tôi.
Nguyền mang thập giá theo sát Chúa hoài,
dẫu nơi đâu khi Chúa dìu đi.

3. Lòng tôi, đời tôi dâng Chúa cả rồi,
tình yêu Chúa chở che đời tôi.
Jêsus là Vua chủ tể vũ trụ,
Ngài đưa tôi, tôi sẵn lòng đi.


————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Những căn cứ trong Kinh thánh để ly hôn là gì?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Kinh Thánh nói gì về khái niệm hôn nhân thông luật?
"Nhưng từ lúc đầu sáng thế, Đức Chúa Trời làm ra một người nam và một người nữ. " Mác 10:6