“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Jêsus Ôi, Con Tin Ngài

Jêsus Ôi, Con Tin Ngài
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Mary Walker
Chủ đề: Bền Lòng Tin Cậy
Nhịp: 4/4
Bài số: 714
Hợp âm: (G)
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát

tin nơi Chúa hết lòng,
sống giữa hư vong vô vọng,
được Ngài đến cứu con.
Chẳng có ai ở trên trời,
hay trên đất giống Ngài.
Chúa chết thay cho thế nhân.
Chúa chết vì tội con.

Điệp khúc:
Jêsus ôi, con tin Ngài.
Con tin hết trí hồn.
Chết mất đau thương vô vọng,
được Ngài đến cứu con.

2. Jêsus con phải tin Ngài,
khi suy nghĩ lối đường.
Những tháng năm Chúa trên trần,
Yêu thương với thứ tha.
Đám uế nhân vây quanh Ngài
mang phong hủi đến gần.
Chẳng có gì thật gớm ghê
với Chúa đầy tình thương.

3. Jêsus ôi, con tin Ngài,
qua Kinh Thánh tiếng Ngài.
Chúa đã bao phen kêu gọi,
con đâu có lắng nghe.
Chỉ có lúc con yên lặng,
chuyên tâm để tiếp nhận.
Có Thánh Linh dạy dỗ con
mới nếm được ngọt ngon.

4. Jêsus con xin tin Ngài,
tin không chút rúng động.
Bất cứ ai kêu xin Ngài,
Jêsus chẳng bỏ đâu.
Huyết Chúa xóa hết muôn tội
lời Ngài chẳng đổi dời.
Cứu Chúa và Thượng Đế con,
Chúa bước vào đời con.


————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Tinh thần hiệp sĩ là gì?
"Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. " Ê-phê-sô 5:21
Tái hôn sau ly hôn có phải lúc nào cũng ngoại tình?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Một tín đồ Tin Lành có được phép có bạn đời mà không có hôn nhân dân sự không?
"tìm gặp rồi, bèn đưa đến thành An-ti-ốt. Trọn một năm, hai người cùng nhóm với Hội-thánh và dạy dỗ nhiều người. Aáy là ở thành An-ti-ốt, người ta bắt đầu xưng môn đồ là Cơ-rê-tiên. " Công-vụ 11:26
Kinh thánh nói gì về một cuộc hôn nhân không hạnh phúc?
"Ngài phán rằng: Ai để vợ mình mà cưới vợ khác, thì phạm tội tà dâm với người; " Mác 10:11