“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai

Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Ira F. Stanphill
Chủ đề: Bền Lòng Tin Cậy
Nhịp: 4/4
Bài số: 720
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1. Dù không biết ngày mai sẽ thế nào, 

tôi chỉ sống nếp sống mỗi ngày.
Tôi không mơ nơi sang giàu huy hoàng.
Chân trời tím đổi thay nào hay.
Lòng không lo ngày sau sẽ thế nào.
Tôi chỉ nghe tiếng Chúa nhủ khuyên:
“Ta đang đi với con trong cuộc đời,
vì Ta biết trước con mỗi điều”.

Điệp khúc:
Tương lai tôi còn có bao lo buồn,
nhưng tâm hồn vẫn luôn bình an.
Vì tôi biết Chúa nắm tương lai mình,
và tôi biết Người đi trước tôi.


2. Ðời tôi nay, ngày tươi sáng hơn nhiều,
chân dường như bước nơi thiên thành.
Trên vai tôi bao gánh nặng vơi dần,
mây mờ biến tươi hơn đẹp hơn.
Tại nơi đó vầng quang Chúa không tàn.
Không còn tiếng khóc than đau buồn,
muôn vinh quang vây quanh tôi không rời.
Tình yêu Chúa thắm thiết dâng tràn.

3. Dù không biết ngày mai sẽ thế nào,
sẽ nghèo đói?
sẽ luôn no lành?
Như chim kia Chúa đêm ngày dắt dìu.
Tâm tình Chúa trên tôi đẹp sao!
Ðường tôi đi dù gặp lắm nguy nan,
trong lửa cháy, nước tuôn ngập tràn.
Nhưng Jêsus giúp tôi trong mỗi đường,
đời tôi luôn sống trong an lành.

————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh thánh nói gì về hôn nhân?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6
Đức Chúa Trời có chấp nhận cho vợ chồng quan hệ tình dục trong khi vợ đang hành kinh / có kinh không?
"Phàm vật gì người nằm hay ngồi trên trong lúc mình không sạch, sẽ bị ô uế. " Lê-vi Ký 15:20
Làm thế nào các tín đồ Tin Lành đã kết hôn có thể tránh được các vấn đề tình cảm?
"Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vực ở bốn phía người, nhà người, và mọi vật thuộc về người sao? Chúa đã ban phước cho công việc của tay người và làm cho của cải người thêm nhiều trên đất. " Gióp 1:10
Một Cơ đốc nhân hẹn hò hay kết hôn với một người không theo Tin Lành có đúng không?
"Đấng Christ và Bê-li-an nào có hòa hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? " II Cô-rinh-tô 6:15