“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Lời Nguyện Kính Yêu

Lời Nguyện Kính Yêu
Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 18
Ghi chú:

Lời Bài Hát


Lời Nguyện Kính Yêu - Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái

Nguồn an vui sức sống mới cho bao nhiêu cuộc đời,

Lòng nguyện dâng lên Cha niềm kính yêu mãi không phai qua muôn cảnh đời,


2. Lạy Cha Thương Yêu, suối thiêng nhân từ,

Được làm con Chúa Thánh quý hơn vinh hoa phàm trần,

Lòng nguyện dâng lên Cha niềm kính yêu mãi không phai qua muôn cảnh đời,


3. Thờ tôn Giê xu, Đấng yêu thương mọi người,

Vì tội nhân đắm đuối chết thay trên cây thập hình,

Lòng nguyện dâng lên Cha niềm kính yêu mãi không phai qua muôn cảnh đời,

Thờ tôn Giê xu, Đấng chịu chết thay tôi.


4. Thần Linh Thánh Chúa sống trong tâm hồn này,

Mạnh dường như sức gió cuốn đi bao nhiêu ngày buồn,

Nhờ Thần Linh đưa đi đường dẫu gian nan quyết không lo âu ngã lòng,

Thần Linh Thánh Chúa dẫn vào lối vinh quang.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh thánh nói gì về hôn nhân giữa các chủng tộc?
"Ngươi chớ làm sui gia với chúng, chớ gả con gái mình cho con trai họ, cũng đừng cưới con gái họ cho con trai mình, " Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:3
Tôi đang làm thủ tục ly hôn. Tôi có thể bắt đầu hẹn hò không?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Một tín đồ Tin Lành nên hành động như thế nào đối với một người bạn bước ra từ tủ quần áo (là người đồng tính)?
"Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhơn danh Đấng Christ mà nài xin anh em: hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. " II Cô-rinh-tô 5:20
Tôi nên làm gì nếu không quyết định được mình nên hẹn hò với ai?
"Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. " Gia-cơ 1:5
Kinh Thánh có ủng hộ hôn nhân sắp đặt không?
"Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. " I Cô-rinh-tô 10:31