“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Lời Nguyện Kính Yêu

Lời Nguyện Kính Yêu
Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 18
Ghi chú:
Copy & Gửi cho bạn bè:

Lời Bài Hát


Lời Nguyện Kính Yêu - Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái

Nguồn an vui sức sống mới cho bao nhiêu cuộc đời,

Lòng nguyện dâng lên Cha niềm kính yêu mãi không phai qua muôn cảnh đời,


2. Lạy Cha Thương Yêu, suối thiêng nhân từ,

Được làm con Chúa Thánh quý hơn vinh hoa phàm trần,

Lòng nguyện dâng lên Cha niềm kính yêu mãi không phai qua muôn cảnh đời,


3. Thờ tôn Giê xu, Đấng yêu thương mọi người,

Vì tội nhân đắm đuối chết thay trên cây thập hình,

Lòng nguyện dâng lên Cha niềm kính yêu mãi không phai qua muôn cảnh đời,

Thờ tôn Giê xu, Đấng chịu chết thay tôi.


4. Thần Linh Thánh Chúa sống trong tâm hồn này,

Mạnh dường như sức gió cuốn đi bao nhiêu ngày buồn,

Nhờ Thần Linh đưa đi đường dẫu gian nan quyết không lo âu ngã lòng,

Thần Linh Thánh Chúa dẫn vào lối vinh quang.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Điều khoản ngoại lệ là gì?
"Song ta phán cùng các ngươi: Nếu người nào để vợ mà không phải vì cớ ngoại tình, thì người ấy làm cho vợ mình ra người tà dâm; lại nếu người nào cưới đàn bà bị để, thì cũng phạm tội tà dâm. " Ma-thi-ơ 5:32
Cơ đốc nhân đã kết hôn có nên đeo nhẫn cưới không?
"Đức Giê-hô-va phán: Thật như ta hằng sống, dầu Giê-cô-nia, con trai Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa, là cái ấn trên tay hữu ta, ta cũng lột ngươi đi. " Giê-rê-mi 22:24
Khi nào một cặp vợ chồng tín đồ Tin Lành nên tìm tư vấn hôn nhân?
"Dân sự sa ngã tại không chánh trị; Song nếu có nhiều mưu sĩ, bèn được yên ổn. " Châm-ngôn 11:14
Tôi đã ly hôn. Tôi có thể tái hôn theo Kinh thánh không?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6
Tại sao tôi phải kết hôn?
"và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? " Ma-thi-ơ 19:5
Tại sao Chúa ghét ly hôn?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16