Thổ Lộ Tâm Tình Là Khởi Đầu Của Sự Chữa Lành


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=dad0e8980a&mc_eid=UNIQID
Đôi Khi Chúa Phán Qua Sự Yên Lặng
Mục Sư Rick Warren

“Khi Ngài ban cho bình an, ai sẽ làm cho rối loạn? Khi Ngài ẩn mắt mình, ai có thể thấy Ngài? Ngài làm như vậy hoặc cho dân tộc nào, hoặc cho người nào,” (Gióp 34:29) Bản dịch 1934

Khi Ngài muốn yên lặng, ai dám đặt vấn đề thắc mắc? Khi Ngài muốn giấu mặt, dù cả nước hay chỉ một cá nhân, ai có thể thấy được Ngài chăng? (Gióp 34:29) Bản dịch 2011

Đôi khi Chúa phán qua sự yên lặng. Điều nầy thật dễ gây nản lòng! Nhưng Đức Chúa Trời có lý do khi Ngài yên lặng. Bạn chỉ cần chờ đợi và tin cậy. Nếu bạn chạy trước Ngài và nói rằng, “Tôi không nghe từ Chúa điều chi, nên tôi phải tiếp tục hành động”, bạn đã không tin cậy Ngài. Bạn sẽ gặp đủ mọi rắc rối và hối tiếc.

Trong Kinh Thánh có nhiều trường hợp dẫn chứng. Một trong những dẫn chứng là câu chuyện về Sau-lơ, vị vua đầu tiên của Y-sơ-ra-ên. Ông đang chuẩn bị ra chiến trận, và ông đến cùng Đức Chúa Trời để cầu vấn: “Chúa ơi, Ngài muốn con làm gì trong cuộc chiến nầy?”

Nhưng lòng Sau-lơ từ lâu đã không trọn thành với Chúa. Kinh Thánh chép trong I Sa-mu-ên 28:6 “Người cầu vấn Đức Giê-hô-va; song Đức Giê-hô-va không đáp lời, hoặc bằng chiêm bao, hoặc bằng u rim, hay là bởi các đấng tiên tri.”

Sau-lơ cố gắng tìm kiếm sự đáp lời của Chúa trong ba phương cách khác nhau, nhưng vẫn không nhận được. Vua mất kiên nhẫn, tuyệt vọng, và xoay qua tà thuật – là điều chính vua đã từng ra lệnh khai trừ khỏi đất nước. Vua bảo, “Hãy tìm cho ta một người đồng bóng, một nhà thuật số, một phù thuỷ, hay bất cứ một ai có thể gọi hồn, hay làm thuật thông linh”. Vua biết đó là điều sai, nhưng vua vẫn cứ làm, vì vua quá tuyệt vọng. Và bạn biết đều gì đã xảy ra cho vua? Vua mất tất cả, bị thất trận, bị mất danh tiếng, mất cả mạng sống. Vua đã không đợi chờ để nghe chính tiếng Chúa, và vua đã phải gánh chịu những hậu quả thật khốc liệt.

Như vậy, chúng ta phải làm gì khi Đức Chúa Trời yên lặng?

Trước tiên, hãy nhớ rằng Chúa đang nắm quyền tể trị. Gióp 34:29 chép rằng: “Khi Ngài muốn yên lặng, ai dám đặt vấn đề thắc mắc? Khi Ngài muốn giấu mặt, dù cả nước hay chỉ một cá nhân, ai có thể thấy được Ngài chăng?” (Gióp 34:29) Bản dịch 2011. Dù yên lặng hay ẩn mình, Chúa vẫn đang hiện diện và tể trị. Ngài có thể không tỏ bày ý định của Ngài cho bạn, nhưng điều đó không có nghĩa là Ngài không có. Ngài có một kế hoạch và mục đích cho đời sống bạn. Ngài thương yêu bạn. Ngài là một Đức Chúa Trời nhân từ. Và Ngài sẽ chăm sóc bạn nếu bạn cứ bền lòng trông đợi Ngài.
Thứ nhì, hãy tin cậy Chúa. Kinh Thánh chép trong Thi Thiên 50:15 “ Trong ngày gian truân hãy kêu cầu cùng ta: Ta sẽ giải cứu ngươi, và ngươi sẽ ngợi khen ta.” Chúa đang phán hỏi bạn: “Con có tin cậy ta chăng? Con có sẵn lòng tin cậy ta trong nan đề tài chánh đó không? Con có tin cậy ta trong ước mơ đó không? Con có tin cậy ta trong nỗi đau đớn của lòng con không? Con có tin cậy ta khi đứng trước những áp lực của đời sống? Trong nỗi cô đơn? Trong ước muốn lập gia đình? Hay trong nan đề sức khỏe con đang gặp phải? Liệu con có sẵn lòng tin cậy ta sẽ giúp con trong những ước mơ và tham vọng của con chăng? Con tin cậy ta chăng? Hãy nói lớn lời cầu nguyện nầy từ tấm lòng của bạn: “Lạy Chúa, con không muốn đi suốt cuộc đời không nghe được tiếng Ngài dẫn dắt con. Con muốn học lắng nghe.
Cảm tạ Chúa đã ban Kinh Thánh. Xin giúp con đọc Lời Ngài. Cảm tạ Chúa về những vị thầy đầy ơn trong sự giảng dạy. Xin giúp con thực hành những điều họ đã dạy. Xin giúp con có những người bạn tin kính con có thể tin cậy và lắng nghe. Con muốn mở lòng tiếp nhận những ý tưởng Ngài đặt trong tâm trí con. Khi con đau khổ, xin giúp con học tập từ nỗi đau ấy, chứ không trốn chạy. Trên tất cả, xin giúp con tin cậy Ngài và chương trình Ngài dành cho con, ngay trong những lúc Ngài yên lặng. Chúa Giê-xu ơi, con muốn được biết Ngài, yêu Ngài như Chúa đã yêu con. Trong Danh Chúa con cầu nguyện. Amen!”


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Tôi có phải thú nhận việc ngoại tình của mình với người bạn đời của mình không?
"Vậy, hãy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. " Gia-cơ 5:16
Có sai khi một Cơ đốc nhân có bạn cùng phòng khác giới không?
"Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình. " I Cô-rinh-tô 6:18
Bỏ trốn có phải là tội lỗi không?
"Các ngươi lại nói rằng: Vì sao? Aáy là vì Đức Giê-hô-va làm chứng giữa ngươi và vợ ngươi lấy lúc tuổi trẻ, mà ngươi đãi nó cách phỉnh dối, dầu rằng nó là bạn ngươi và là vợ giao ước của ngươi. " Ma-la-chi 2:14
Một tín đồ Tin Lành có được phép có bạn đời mà không có hôn nhân dân sự không?
"tìm gặp rồi, bèn đưa đến thành An-ti-ốt. Trọn một năm, hai người cùng nhóm với Hội-thánh và dạy dỗ nhiều người. Aáy là ở thành An-ti-ốt, người ta bắt đầu xưng môn đồ là Cơ-rê-tiên. " Công-vụ 11:26
Tôi đang làm thủ tục ly hôn. Tôi có thể bắt đầu hẹn hò không?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Làm thế nào là quá trẻ để có một mối quan hệ lãng mạn?
"Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi; nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ. " I Ti-mô-thê 4:12