Beautiful Nature Norway natural landscape aerial photography. lovatnet lake.

Làm Cách Nào Để Nhận Được Ân Điển?


Làm Cách Nào Để Nhận Được Ân Điển?
Mục Sư Rick Warren

“Đã ba lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó lìa xa tôi. Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối.” (II Cô-rinh-tô 12:8-9a)

Bạn sẽ làm gì khi không sửa chữa được một vấn đề không thể sửa chữa? Bạn sẽ làm gì khi không thể giải quyết nổi một bí ẩn không giải quyết được? Bạn sẽ làm gì khi không thay đổi được một hoàn cảnh không thể thay đổi? Bạn sẽ làm gì khi không thể kiểm soát được điều đang làm cho đời sống bạn tổn thương sâu xa?

Bạn cần lao mình vào ân điển đỡ nâng của Chúa.

Làm cách nào bạn có được ân điển như vậy để tiếp tục bước đi bất chấp cám dỗ, thử thách, căng thẳng, mệt mỏi và trở ngại? Bạn cần làm bốn điều:

1. Kêu cầu. Kêu cầu sự cứu giúp từ Chúa. Bao lâu bạn còn giả vờ tự túc, bạn ngắt mạch không để cho nguồn năng lưc của Chúa vào cuộc đời bạn. Bạn cần thú nhận sự thiếu kém của mình và kêu lên, “Chúa ơi, con không đối phó nổi điều nầy!” Kinh Thánh chép rằng, “Đức Chúa Tròi chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy, hãy phục Đức Chúa Trời… Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em” (Gia-cơ 4:6-8a).

2. Làm đầy tâm trí bạn với Lời Đức Chúa Trời. Hãy để Lời Chúa an ủi, thêm sức mạnh, khỏa đầy, làm dịu, và ban năng lực để bạn tiếp tục dấn bước. Hãy bước vào Lời Chúa mỗi ngày trong đời sống. Đa-vít cầu nguyện, “Linh hồn tôi dính vào bụi đất, xin hãy khiến tôi sống lại tùy theo Lời Chúa” (Thi Thiên 119:25). Nếu câu giải đáp là tự nhìn vào bản thân mình, bạn phải thay đổi. Bạn cần nhìn vào chính Chúa! Ngài là Đấng duy nhất ban năng lực nâng đỡ bền vững.

3. Hãy nhận sự nâng đỡ từ cộng đồng con dân Chúa. Kinh Thánh dạy rằng khi giúp đỡ nhau trong cơn hoạn nạn, chúng ta đang vâng theo luật Đấng Christ, “Hãy yêu kẻ lân cận như mình.” Chúa không bao giờ muốn bạn đi qua cuộc đời một cách đơn độc. Ngài để những yếu đuối trong đời sống chúng ta để chúng ta ý thức rằng chúng ta cần nhau biết chừng nào. Bạn cần nhận sự giúp đỡ từ con dân Chúa.

4. Nắm chặt Lời Hứa của Chúa. Kinh Thánh có tất cả 7,000 lời hứa đang chờ chúng ta nhận lấy. Một trong những lời đó là: “Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi. . . nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.” (Êsai 40:29-31) Bạn hãy giữ lòng trông cậy nơi Chúa và mắt tập trung vào hy vọng của Thiên Đàng, chứ không phải chỉ có cái hiện tại.

Kinh Thánh chép, “Đã ba lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó lìa xa tôi. Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối.” (II Cô-rinh-tô 12:8-9a)

Khi bạn trải qua một nan đề không thể giải quyết nổi, đừng chịu thua. Hãy nhìn lên!


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Làm thế nào đến nay là quá xa?
"Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. " Phi-líp 2:3
Những căn cứ trong Kinh thánh để ly hôn là gì?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Kinh Thánh có thực sự dạy về mối quan hệ một vợ một chồng / một vợ một chồng không?
"Đến ngày Eân-ca-na dâng tế lễ, thì chia của lễ ra từng phần ban cho Phê-ni-na, vợ mình, và cho các con trai và con gái mình. " I Sa-mu-ên 1: 4
Làm thế nào tôi có thể hàn gắn vết thương của một mối quan hệ tan vỡ?
"Chữa lành người có lòng đau thương, Và bó vít của họ. " Thi-thiên 147:3
Một tín đồ Tin Lành có được phép có bạn đời mà không có hôn nhân dân sự không?
"tìm gặp rồi, bèn đưa đến thành An-ti-ốt. Trọn một năm, hai người cùng nhóm với Hội-thánh và dạy dỗ nhiều người. Aáy là ở thành An-ti-ốt, người ta bắt đầu xưng môn đồ là Cơ-rê-tiên. " Công-vụ 11:26
Tại sao Đức Chúa Trời cho phép chế độ đa thê / cố chấp trong Kinh thánh?
"Người có bảy trăm hoàng hậu, và ba trăm cung nữ; chúng nó bèn làm cho người trở lòng. " I Các Vua 11:3