Travel hitchhiker woman walking on road during holiday travel

Dù Bạn Có Hư Hỏng Đến Đâu, Chúa Vẫn Thương Xót Bạn


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=cfa9f10a6b&mc_eid=UNIQID
Dù Bạn Có Hư Hỏng Đến Đâu, Chúa Vẫn Thương Xót Bạn
Mục sư Rick Warren

“Khi Đức Chúa Trời Cứu Chúa của chúng ta bày tỏ lòng nhân từ và tình thương yêu của Ngài, Ngài đã cứu chúng ta, không phải vì những điều công bình chúng ta đã làm, mà là vì lòng thương xót của Ngài. Ngài đã rửa sạch tội lỗi chúng ta, ban cho chúng ta được tái sanh và sự sống mới trong Đức Thánh Linh.” (Tít 3:4-5 NLT)

Dù bạn đang trải qua hoàn cảnh nào đi nữa, bạn vẫn có thể sống với hy vọng. Đó là thông điệp chắc chắn, quan trọng của Kinh Thánh.

Trong bài học hôm qua, tôi đã chia sẻ với bạn lý do đầu tiên chúng ta có thể sống với hy vọng, đó là: Chúa đã chọn chúng ta trước khi chúng ta chọn Ngài.

Lý do thứ hai là: Chúa luôn đối xử với chúng ta bằng ân điển và lòng thương xót.

Phi-e-rơ viết cho những tín hữu, “Mọi vinh hiển quy về Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ; vì lòng thương xót vô biên của Ngài đã ban cho chúng ta đặc ân được sanh lại.” (1 Phi-e-rơ 1:3a TLB)

Chúng ta càng hiểu rõ ân điển, chúng ta càng ngạc nhiên. Có nghĩa là chúng ta hoàn toàn không xứng đáng. Chúng ta không thể làm bất cứ điều gì để kiếm được ân điển. Ân điển là một món quà miễn phí từ lòng thương xót Đức Chúa Trời.

Bạn không thể làm cho Chúa yêu bạn nhiều hơn hay ít hơn so với tình yêu Ngài đang dành cho bạn ngay lúc này. Tình yêu của Ngài dựa trên lòng thương xót Ngài dành cho bạn.

Lời Chúa phán, “Khi Đức Chúa Trời Cứu Chúa chúng ta bày tỏ lòng nhân từ và tình thương yêu của Ngài, Ngài đã cứu chúng ta, không phải vì những điều công bình chúng ta làm, mà là vì lòng thương xót của Ngài. Ngài đã rửa sạch tội lỗi chúng ta, cho chúng ta được tái sinh và sự sống mới trong Đức Thánh Linh.” (Tít 3:4-5 NLT).

Bạn phải hiểu điều rất quan trọng này. Khi bạn là người tin Chúa mà lỡ phạm tội, Đức Chúa Trời không giận bạn. Ngài cũng không trả đũa bạn. Chúa cũng không bao giờ muốn cuộc sống của bạn bị hư hỏng. Chúa luôn đối đãi với bạn bằng lòng thương xót. Tại sao? Bởi vì bạn đã được bao phủ trong dòng huyết của Chúa Jesus Christ khi bạn tiếp nhận Ngài là Cứu Chúa của chính mình. Đó là lý do tại sao Chúa tỏ lòng thương xót bạn mỗi khi bạn lỗi lầm.

Và điều đó sẽ cho bạn hy vọng.

Thảo Luận

Thật khó cho nhiều người chấp nhận ân điển và lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Tại sao bạn nghĩ như vậy?

Có cách nào khác để mô tả về Chúa khi bạn hiểu rằng Ngài yêu bạn và tỏ lòng thương xót bạn ngay cả khi bạn phạm lỗi lầm?

Bạn có biết ai cần nghe về ân điển và lòng thương xót của Đức Chúa Trời không? Bạn sẽ chia sẻ với người đó trong tuần này như thế nào?


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.