Sunrise landscape of foggy and cloudy mountain valley. Majestic sunrise

Buông Bỏ Tổn Thương Của Bạn


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=7bed53a067&mc_eid=UNIQID
Buông Bỏ Tổn Thương Của Bạn
Mục Sư Rick Warren

“Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau: như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy.” (Cô-lô-se 3:13)

Nhiều người trong chúng ta đã từng bị ai đó trong đời làm những điều dại dột, tổn thương tới mình, thậm chí quan trọng hơn, tổn thương tới những người mình yêu thương. Trong thâm tâm chúng ta nghĩ rằng, “Tôi biết điều Cơ Đốc nhân nên làm là tha thứ, nên tôi sẽ thứ tha. Tôi sẽ tha thứ cho người đó ngay khi anh ta xin lỗi tôi.”

Vấn đề là, nếu làm như vậy thì bạn vẫn đang giữ lấy sự tổn thương. Sự thật là, người đó có lẽ không bao giờ xin bạn tha thứ. Anh ta có lẽ sẽ không bao giờ nói xin lỗi, bởi vì anh ta không nhận ra điều đó, hay anh ta thậm chí không nhận ra điều mình đã làm. Vì vậy cuối cùng bạn đang gặm nhấm điều mà người đó đã quên từ rất lâu. Và nó đang dần ăn mòn bạn từ bên trong.

Đừng bao giờ giữ lại sự tổn thương, bởi sự oán giận sẽ xé nát bạn. Oán giận giống như tự uống thuốc độc và mong rằng nó sẽ giết chết người kia. Điều đó không giúp ích gì. Bạn phải quyết định rằng bạn sẽ tha thứ người đó trước khi có điều gì khác xảy ra.

Chúa Jesus nói điều này ngay cả trong những tình huống căng thẳng nhất, khi Ngài bị treo trên thập tự giá: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì.” (Lu-ca 23:34a)

Vậy bạn nên làm gì? Khi bạn gặp khó khăn trong việc tha thứ, hãy nhớ đến món quà lớn về sự tha thứ của Chúa.

Hãy nhớ câu Kinh Thánh như Cô-lô-se 3:13: “Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau: như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy.” Đây là câu Kinh Thánh bạn nên ghi nhớ và mang theo mình trong ngày, bởi vì bạn sẽ có rất nhiều cơ hội để dùng nó.

Từ “nhường nhịn” là từ Hy Lạp có nghĩa “cam chịu, chịu đựng, dung thứ.” Đơn giản nó có nghĩa là hãy nhường nhịn nhau. Chúa Jesus nói, “Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót!” (Ma-thi-ơ 5:7).

Tôi muốn phước hạnh của Chúa có trong đời sống bạn. Một trong những cách để bạn được phước là hãy có lòng thương xót.

Thảo Luận

Sự tổn thương nào bạn vẫn đang giữ lại?

Bạn cần làm gì ngày hôm nay để tổn thương của bạn không biến thành oán giận?

Bạn định nghĩa thương xót như thế nào?

Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục
Know God (http://rickwarren.org/know-god?mc_cid=7bed53a067&mc_eid=UNIQID) trên trang web Daily Hope.


Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2016 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?