The Slimnic fortress on the hills over Slimnic village. Transylvania, Romania

Bệnh Dịch Lạm Dụng: Đừng Im Lặng Nữa


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=9190f4067a&mc_eid=UNIQID
Bệnh Dịch Lạm Dụng: Đừng Im Lặng Nữa
Mục Sư Rick Warren

“Tôi nói, ‘Tôi phải cẩn thận gìn giữ đường lối mình,
Ðể tôi không phạm tội bằng lưỡi mình;
Tôi phải canh giữ miệng mình như đeo một đai bịt mồm,
Nhất là mỗi khi có kẻ ác hiện diện trước mặt tôi.”
2 Tôi đã câm nín và yên lặng;
Tôi đã tự kiềm hãm đến nỗi chẳng nói, dù chỉ một lời lành;
Nhưng sự căng thẳng đã gia tăng trong tôi.
3 Lòng tôi như đang bị lửa hừng thiêu đốt;
Trong khi tôi cố nín lặng, lửa càng nung nấu tâm can,
Vì thế lưỡi tôi buộc phải nói ra:
4 Chúa ôi, xin cho con biết cuối cùng của đời con sẽ ra sao,
Những ngày của đời con sẽ dài được bao lâu,
Ðể con biết đời con mỏng manh là thế nào.’” (Thi thiên 39:1-4)

Bước đầu tiên để thoát khỏi lạm dụng, cho dầu đó là lạm dụng tình dục, thân thể, ngôn từ hay xúc cảm, là chia sẻ cho một người nào có thể giúp đỡ bạn thoát ra khỏi đó.

Chúa Jesus phán trong Giăng 8:32 rằng: “Các ngươi sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải thoát các ngươi được tự do.” Tự do đến khi bạn mở lòng và nhìn nhận nỗi đau của bạn với một người khác.

Trong một nghiên cứu trên 10 quốc gia, người ta khám phá ra rằng có từ 55-95% phụ nữ bị người bạn đời của mình lạm dụng đã không bao giờ kể lại cho ai nghe; và với nam giới, việc nói ra để được giúp đỡ thậm chí còn ít hơn.

Lạm dụng thường được gọi là một bệnh dịch im lặng, vì đây là một điều bất hạnh trong nhiều cuộc hôn nhân mà chẳng ai muốn nói đến. Người ta đau khổ trong nín lặng.

Nếu có một người nào đó trong Kinh Thánh hiểu về sự lạm dụng, đó chính là vua Đa-vít. Ông là vị vua viết đa số các Thi Thiên và dành phần lớn cuộc đời mình để đối phó với sự lạm dụng, vì có nhiều người muốn làm thương tổn, tìm cách giết hại, lạm dụng, làm phương hại danh tiếng, và chế nhạo ông – đủ mọi kiểu lạm dụng.

Trong hơn 100 Thi Thiên, Đa-vít bày tỏ sự tổn thương, thất vọng, và tức giận của ông trước những kẻ thù. Ông dùng từ “kẻ thù“ gần 100 lần trong bản dịch Kinh Thánh NIV. Ông nói về sự lạm dụng mà họ đã chồng chất lên cuộc đời ông.

Nhưng một trong những điều Đa-vít làm gương cho chúng ta đó là: Chớ giữ nó cho riêng mình. Trong Thi Thiên 39:1-4, Đa-vít giải thích những gì đã xảy ra khi ông cố giữ bí mật những điều tranh chiến trong lòng mình:
“Tôi nói …“ Nhất là mỗi khi có kẻ ác hiện diện trước mặt tôi.
2 Tôi đã câm nín và yên lặng;
Tôi đã tự kiềm hãm đến nỗi chẳng nói, dù chỉ một lời lành;
Nhưng sự căng thẳng đã gia tăng trong tôi.
3 Lòng tôi như đang bị lửa hừng thiêu đốt;
Trong khi tôi cố nín lặng, lửa càng nung nấu tâm can,
Vì thế lưỡi tôi buộc phải nói ra:
4 Chúa ôi, xin cho con biết cuối cùng của đời con sẽ ra sao,
Những ngày của đời con sẽ dài được bao lâu,
Ðể con biết đời con mỏng manh là thế nào.” (Thi thiên 39:1-4)

Đây là phản ứng hết sức tệ hại trước vấn đề lạm dụng. Đa-vít đã sợ nói về nó trước mặt những kẻ lạm dụng ông, nhưng sự im lặng của ông chỉ làm cho tình trạng trở nên xấu hơn:
“Tôi đã câm nín và yên lặng;
Tôi đã tự kiềm hãm đến nỗi chẳng nói, dù chỉ một lời lành;
Nhưng sự căng thẳng đã gia tăng trong tôi.”

Nếu bây giờ bạn đang kinh nghiệm điều nầy, tôi mong bạn biết rằng Đức Chúa Trời quan tâm đến bạn. Tôi quan tâm đến bạn. Và còn có hy vọng. Bạn không nhất thiết phải ở trong cái vòng lẩn quẩn của đau buồn, lo lắng và sợ sệt.

Nhưng trước hết bạn phải chấm dứt tình trạng nín lặng. Bạn phải nói ra và kể lại cho một người mà bạn tin cậy. Bạn phải đem điều nầy ra ánh sáng để Chúa có thể bắt đầu dẫn bạn đến sự chữa lành.

Thảo Luận

Những dấu hiệu nào cho thấy một người bị lạm dụng xúc cảm? Làm thế nào bạn có thể giúp đỡ một người bạn đang đau khổ vì bị lạm dụng?

Lý do nào khiến bạn nghĩ rằng có nhiều người đau khổ vì bị lạm dụng khó chấp nhận tình yêu thương của Chúa?

Tại sao chúng ta sẽ đau khổ nhiều hơn khi giấu kín nỗi đau của mình?

Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục
Know God (http://rickwarren.org/know-god?mc_cid=9190f4067a&mc_eid=UNIQID) trên trang web Daily Hope.


Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2016 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Một tín đồ Tin Lành nên nhìn nhận các mối quan hệ đường dài như thế nào?
"Ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương, cách mập mờ: đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau; ngày nay tôi biết chưa hết: đến bấy giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. " I Cô-rinh-tô 13:12
Làm thế nào tôi có thể vượt qua cảm giác bị từ chối?
"Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, " Ê-phê-sô 1:3
Tôi đang làm thủ tục ly hôn. Tôi có thể bắt đầu hẹn hò không?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16