Chớ Phán Xét Người Khác


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=8df9647ac9&mc_eid=UNIQID
Chớ Phán Xét Người Khác
Mục Sư Rick Warren

“Nhưng sự khôn ngoan thiên thượng thì trước hết là trong sạch, rồi hiếu hòa, hiền lành, nhường nhịn, đầy thương xót và những trái tốt, không thiên vị, và không đạo đức giả.” (Gia-cơ 3:17)

Kinh Thánh nói rằng sự khôn ngoan đầy thương xót và việc lành: “Nhưng sự khôn ngoan thiên thượng thì trước hết là trong sạch, rồi hiếu hòa, hiền lành, nhường nhịn, đầy thương xót và những trái tốt, không thiên vị, và không đạo đức giả.” (Gia-cơ 3:17)

Nói cách khác, khôn ngoan là bày tỏ ân điển với người khác khi họ làm sai, khi họ gây họa, khi họ phạm tội, khi họ vụng về, khi họ có lỗi lầm, và khi họ thất bại.

Ai là người khôn ngoan nhất trong vũ trụ? Chúa. Ai là người giàu long thương xót nhất trong vũ trụ? Chúa. Vậy, bất cứ khi nào tôi phán xét, tôi trở nên dại dột. Bất cứ khi nào tôi thương xót, tôi trở nên như Chúa. Và đó là khôn ngoan! Đó là khôn ngoan khi không phán xét người khác, vì Chúa luôn không phán xét bạn.

Mọi thứ bạn có trong đời là món quà từ Chúa – kể cả hơi thở tiếp theo của bạn. Nếu bạn nhận được điều bạn xứng đáng nhận, bạn đã không còn sống. Nhưng Chúa không cho bạn điều bạn đáng có. Ngài bạn cho bạn điều bạn cần. Đó là sự thương xót.

Những người khôn ngoan cho người khác điều họ cần, không phải điều họ xứng đáng nhận. Đó là sự thương xót, và đó là sự khôn ngoan. Người khôn ngoan không nhấn mạnh lỗi sai của người khác, vì họ có lòng thương xót.

Châm ngôn 17:9 nói, “Bỏ qua lầm lỗi bồi đắp thêm tình cảm, còn cứ nhắc lại lỗi xưa cưa tình bạn nát tan.”

Mike là nhân viên của Saddleback trong nhiều, nhiều năm. Tôi đến chỗ ông vào ngày ông và vợ ông, Sally, kỷ niệm đám cưới 50 năm của họ. Sally chuẩn bị lái xe đi, nên tôi đến chỗ xe của bà để chúc mừng. Tôi hỏi bà, “Bí quyết của hôn nhân 50 năm là gì?” Bà nhìn tôi và nói, “Mục Sư, tôi không bao giờ cố gắng thay đổi anh ấy.”

Sau khi cô ấy lái đi, tôi đến chỗ Mike, ở chỗ xa hơn và nói, “Mike, bí quyết của hôn nhân 50 năm là gì?” Ông nói, “Tôi không bao giờ cố gắng thay đổi cô ấy.”

Khôn ngoan là đầy lòng thương xót.

Thảo Luận

Bạn cần bỏ qua điều gì trong các mối quan hệ của bạn để bạn bày tỏ lòng thương xót?

Hãy nghĩ đến ai đó trong cuộc đời bạn cần kinh nghiệm sự thương xót. Hôm nay bạn có thể bày tỏ điều đó cho họ như thế nào?

Ai là người trong cuộc đời bạn mà bạn nghĩ là khôn ngoan, theo như miêu tả về khôn ngoan ở đây? Những người này bày tỏ sự khôn ngoan như thế nào?

Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2016 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kỷ luật gia đình Tình Lành (CDD) là gì?
"Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, " Ê-phê-sô 5:22
Những phong tục hôn nhân phổ biến trong thời Kinh Thánh là gì?
"Vả, sự giáng sinh của Đức Chúa Jêsus Christ đã xảy ra như vầy: Khi Ma-ri, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Giô-sép, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. " Ma-thi-ơ 1:18
Lạm dụng có phải là lý do có thể chấp nhận được để ly hôn không?
"Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, " Ê-phê-sô 5:22
Kế hoạch của Đức Chúa Trời cho hôn nhân là gì?
"Vả, Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa sự loạn lạc, bèn là Chúa sự hòa bình. Hãy làm như trong cả Hội thánh của các thánh đồ, " I Cô-rinh-tô 14:33
Làm thế nào tôi có thể chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân?
"Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. " Ma-thi-ơ 22:37