Đừng Để Thành Công Hủy Hoại Bạn


Đừng Để Thành Công Hủy Hoại Bạn
Mục Sư Rick Warren

“Lò thử bạc, dót thử vàng; Còn sự khen ngợi thử loài người.” (Châm ngôn 27:21 BTT)

Chúa dùng sự thành công để thử nghiệm chúng ta.

Điều đó nghe có lạ không? Bạn có lẽ dễ tin rằng Chúa thử nghiệm bạn bằng sự căng thẳng hoặc đau khổ.

Nhưng hãy nghĩ kỹ một chút.

Bạn đã thấy sự thành công hủy hoại người ta như thế nào. Ngôi sao nhạc rock trẻ tuổi có được mọi thứ mình từng muốn trên đời và sau đó suy sụp và tiêu tán. Vận động viên ký một hợp đồng lớn và rồi những cuộc ăn chơi khiến cho tương lai tan thành mây khói. Một doanh nghiệp phát triển không ai ngờ được, và người chủ lên kế hoạch mở rộng một cách liều lĩnh khiến phải bị thất bại.

Chúng đã đọc những câu chuyện tương tự như vậy.

Sau hơn 40 năm làm mục sư, tôi có thể nói với bạn rằng nhiều người đã bị hủy hoại bởi thành công hơn là đau khổ. Đau khổ có xu hướng đẩy con người về phía Chúa. Nhưng khi người ta thành công, họ thường quên mất Chúa.

So với mỗi người có thể chịu đựng được nỗi đau, bạn sẽ tìm thấy rất ít người có thể giữ mình khi được danh vọng. Những lời khen ngợi đi vào đầu họ, và nó phá hủy họ.

Kinh Thánh trong Châm ngôn 27:21 cho chúng ta biết rằng: “Lò thử bạc, dót thử vàng; Còn sự khen ngợi thử loài người.” (BTT)

Trong thực tế, mỗi lời khen là một bài trắc nghiệm. Những lời khen và những lời chỉ trích có phần nào giống như kẹo cao su vậy. Bạn có thể nhai nó một lát, nhưng đừng nuốt nó. Cả hai đều thực sự có thể phá hỏng đời bạn.

Chúng ta dễ quên Chúa khi được thành công. Nhưng nếu bạn nhớ rằng sự thành công của bạn đến từ Chúa, thì bạn sẽ vượt qua được bài trắc nghiệm về thành công mọi lúc.

Thảo Luận

Bạn đã thấy người khác được thử nghiệm bởi thành công như thế nào?

Bạn đã được thử nghiệm một cách cá nhân bởi thành công như thế nào?

Bạn đối phó khác nhau khi bị chỉ trích hơn là khi được khen như thế nào?

Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2017 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Người đã kết hôn có nên có bạn thân khác giới không?
"Cũng hãy tránh khỏi tình dục trai trẻ, mà tìm những điều công bình, đức tin, yêu thương, hòa thuận với kẻ lấy lòng tinh sạch kêu cầu Chúa. " II Ti-mô-thê 2:22
Chồng yêu vợ có nghĩa là gì?
"Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh, " Ê-phê-sô 5:25
Bỏ trốn có phải là tội lỗi không?
"Các ngươi lại nói rằng: Vì sao? Aáy là vì Đức Giê-hô-va làm chứng giữa ngươi và vợ ngươi lấy lúc tuổi trẻ, mà ngươi đãi nó cách phỉnh dối, dầu rằng nó là bạn ngươi và là vợ giao ước của ngươi. " Ma-la-chi 2:14
Tại sao Đức Chúa Trời cho phép Sa-lô-môn có 1.000 vợ và thê thiếp?
"Ta hầu đi con đường chung của cả thế gian, khá mạnh dạn và nên người trượng phu! " I Các Vua 2:2