Kapuzbasi waterfall, Kayseri province, Turkey

Người Thành Công Giúp Đỡ Người Nghèo


Người Thành Công Giúp Đỡ Người Nghèo
Mục Sư Rick Warren

“Hãy mở miệng mình binh kẻ câm, Và duyên cớ của các người bị để bỏ. Khá mở miệng con, xét đoán cách công bình, Và phân xử phải nghĩa cho người buồn thảm và nghèo nàn.” (Châm Ngôn 31:8-9 BTT)

Nếu bạn muốn sống một cuộc sống thành công, Kinh Thánh cung cấp một số chỉ dẫn ngược lại với văn hóa thông thường.

Phục vụ người nghèo!

Làm thế nào việc phục vụ người nghèo giúp chúng ta thành công?

Kinh Thánh cho chúng ta nhiều lý do, nhưng đây chỉ là một vài lý do trong số đó:

* Nó sẽ làm cho bạn hạnh phúc. “Ai khinh bỉ kẻ lân cận mình phạm tội;

Còn ai thương xót người khốn khó lấy làm có phước thay.” (Châm ngôn 14:21 BTT)

* Bạn sẽ tôn vinh Chúa. “Kẻ hà hiếp người nghèo khổ làm nhục Đấng tạo hóa mình; Còn ai thương xót người bần cùng tôn trọng Ngài.” (Châm ngôn 14:31 BTT)
* Nó sẽ giúp bạn trở thành một người lãnh đạo tốt hơn. “Vua nào theo sự chân thật mà xét đoán kẻ nghèo khổ, Ngôi người sẽ được vững bền đời đời.” (Châm ngôn 29:14 BTT)

Tôi đã nhìn thấy điều này trong cuộc sống của tôi. Một số bạn biết câu chuyện của tôi. Khi tôi viết The Purpose Driven Life (Sống Theo Đúng Mục Đích), cuốn sách đã trở thành một thành công lớn trên toàn cầu. Nó đã được dịch sang 137 ngôn ngữ.

Và khi bạn viết một cuốn sách với dòng mở đầu nói rằng “Không phải nói về bạn” thì rất dễ nhận ra rằng bất kỳ khoản tiền hay ảnh hưởng nào đến từ nó đều không phải dành cho cá nhân tôi. Vì vậy, trong số những quyết định khác mà vợ tôi là Kay và tôi đã thực hiện vào thời điểm đó, chúng tôi đã bắt đầu Acts of Mercy (Hành động của Lòng thương xót), một tổ chức thiện nguyện để giúp đỡ người nghèo và những người dễ bị tổn thương với bệnh AIDS/SIDA.

Sự thành công của cuốn sách không phải là về tôi; tất cả đều là về Chúa.

Châm ngôn 31:8-9 đặc biệt nhắn nhủ tôi trong thời gian này: “Hãy mở miệng mình binh kẻ câm, Và duyên cớ của các người bị để bỏ. Khá mở miệng con, xét đoán cách công bình, Và phân xử phải nghĩa cho người buồn thảm và nghèo nàn.” (BTT)

Đó là những gì người thành công làm. Họ bênh vực những người không thể tự bênh vực chính mình.

Thảo Luận

Tại sao bạn nghĩ rằng những người thành công giúp đỡ người nghèo và đứng lên bênh vực những người không thể tự bảo vệ mình là điều quan trọng?

Bạn đã thấy những người thành công trong cuộc sống mình giúp đỡ người nghèo và người không tự bảo vệ họ được như thế nào?

Bạn có thể làm gì để giúp đỡ người nghèo một cách trung tín hơn?

Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2017 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.