Beautiful nature landscapes in Turkey mountains. Lycian way is famous among hikers.

Tin Tưởng Con Bạn Với Trách Nhiệm


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=54a8350c11&mc_eid=UNIQID
Tin Tưởng Con Bạn Với Trách Nhiệm
Mục Sư Rick Warren


“Ai trung tín trong việc rất nhỏ, cũng trung tín trong việc lớn… Nếu các ngươi không trung tín về của người khác, ai sẽ cho các ngươi được của riêng mình?” (Lu-ca 16:10a, 12)


Trẻ em cần những kinh nghiệm để chúng lớn lên, bộc lộ tài năng và phát triển chúng cho mục vụ. Con trẻ cần những thách thức qua đó chúng sẽ phát triển tinh thần trách nhiệm. Một trong những kỹ năng sống quan trọng nhất mà tất cả chúng ta phải học là tinh thần trách nhiệm.

Làm thế nào để bạn dạy con mình về tinh thần trách nhiệm? Có một cách duy nhất: Cung cấp cho chúng cơ hội. Tin tưởng chúng với trách nhiệm. Chúng sẽ phạm sai lầm? Chắc chắn rồi. Bạn cũng đã vậy, khi bạn lớn lên. Có khi chúng sẽ vô trách nhiệm? Vâng. Nhưng nếu bạn không giao trách nhiệm cho con, bạn thực sự làm tổn thương chúng. Mục tiêu của việc nuôi dạy con cái từ khi con bạn chào đời là chuyển chúng từ sự kiểm soát của cha mẹ trong những năm đầu tiên sang sự tự chủ trong những năm giữa đời và rồi để Chúa kiểm soát cuộc sống của chúng.

Điều đó có nghĩa là bạn phải từ bỏ quyền kiểm soát! Khi chúng ta gánh trách nhiệm cho một người, chúng ta lấy đi phần trách nhiệm từ người đó. Nếu bạn đối xử với con bạn như những đứa trẻ và không cho chúng lớn lên, bạn sẽ phải mặc tã cho chúng suốt đời. Và bạn sẽ thêm vào thế giới một người nữa lúc nào cũng phụ thuộc vào người khác.

Nhiều bậc cha mẹ đã nói, “Nếu tôi có cơ hội để làm lại, tôi sẽ làm ít hơn cho con cái và dạy chúng tự làm nhiều hơn cho bản thân.” Cách duy nhất để chúng ta trưởng thành là được trao cho những thử thách đòi hỏi chúng ta nỗ lực hơn, phát triển chúng ta và gây dựng tinh thần trách nhiệm trong cuộc sống của chúng ta.

Kinh Thánh dạy, “Ai trung tín trong việc rất nhỏ, cũng trung tín trong việc lớn… Nếu các ngươi không trung tín về của người khác, ai sẽ cho các ngươi được của riêng mình?” (Lu-ca 16:10a, 12)

Trẻ em đáp ứng với trách nhiệm. Đã có dịp nói chuyện với các bậc cha mẹ trong nhiều năm và cũng nhận thấy điều này trong cuộc sống của riêng tôi, tôi tin rằng tốt hơn nhiều cho việc phạm sai lầm khi giao quá nhiều trách nhiệm cho con hơn là không tin tưởng con đủ. Cách nào chúng thì cũng sẽ phạm sai lầm! Mục tiêu của bạn là gây dựng nên một người đi không chỉ dưới sự tự chủ của chính mình mà còn dưới sự kiểm soát của Chúa.


Thảo Luận

Những điểm khác biệt giữa những gì bạn tin tưởng ở con bạn ngày nay và những gì bạn đã được tin tưởng ở tuổi của chúng là gì?

Điều gì trong xã hội khiến chúng ta không dễ dàng tin tưởng để trao trách nhiệm cho con mình?

Làm thế nào để bạn dạy con mình về trách nhiệm và quyền tối cao của Chúa cùng một lúc?


Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục Know God trên trang web Daily Hope:


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh thánh nói gì về một cuộc hôn nhân không hạnh phúc?
"Ngài phán rằng: Ai để vợ mình mà cưới vợ khác, thì phạm tội tà dâm với người; " Mác 10:11
Tại sao tôi phải kết hôn?
"và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? " Ma-thi-ơ 19:5
Làm thế nào để tôi có thể khôi phục lại cuộc hôn nhân của mình?
"Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. " I Giăng 1:9
Có sai khi một người chồng và người vợ theo đạo Cơ-đốc đến nhà thờ riêng biệt không?
"Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. " Ê-phê-sô 5:31
Tôi đã đính hôn với một người không tin. Tôi nên làm gì?
"Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? " II Cô-rinh-tô 6:14