Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Yêu một người mà không thích người đó có được không?

Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy.
Giăng 13:34
Kinh thánh cho chúng ta biết rằng ý muốn của Đức Chúa Trời là để chúng ta yêu người khác bằng một tình yêu thương tin kính. Chúng ta được kêu gọi để “yêu người lân cận như chính mình” (Lu-ca 10:27) và thậm chí “yêu kẻ thù của mình, làm điều tốt cho kẻ ghét mình, ban phước cho kẻ nguyền rủa mình, cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi mình” (Lu-ca 6: 27-28). Chúa Giê-xu nói với các môn đồ của Ngài vào đêm trước khi Ngài bị đóng đinh, “Ta ban cho các ngươi một mệnh lệnh mới: Hãy yêu thương nhau. Như ta đã yêu các ngươi, thì các ngươi phải yêu nhau ”(Giăng 13:34). Trong mỗi ví dụ này, từ Hy Lạp có nghĩa là tình yêu là agapao, có tính chất chính là hy sinh. Đây không phải là tình yêu của tình cảm anh em hay sự kết nối tình cảm như người ta thường nghĩ. Đúng hơn là agapao hay agape tình yêutìm kiếm những gì tốt nhất cho đối tượng của nó. Tình yêu hy sinh không dựa trên cảm tính, mà là một hành động kiên quyết của ý chí, một quyết tâm vui vẻ đặt lợi ích của người khác lên trên lợi ích của mình. Rõ ràng, loại tình yêu này là không thể bằng sức của chúng ta. Chỉ nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh mà chúng ta mới có thể tuân theo các mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, kể cả điều răn yêu thương.
nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ.
Ê-phê-sô 4:15
Chúa Giê-su nói chúng ta phải yêu như Ngài đã yêu chúng ta, vậy Ngài đã yêu như thế nào? “Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu thương của Ngài đối với chúng ta ở điều này: Trong khi chúng ta còn là tội nhân, thì Đấng Christ vì chúng ta đã chết vì chúng ta” (Rô-ma 5: 8). Chắc chắn chúng ta sẽ không thích tất cả mọi người, cũng như chúng ta không được kêu gọi. Mặc dù vậy, khi chúng ta bắt đầu yêu ai đó bằng tình yêu của Đức Chúa Trời, thái độ của chúng ta đối với người đó sẽ thay đổi. Về mặt tâm lý, chúng ta không có khả năng có những thái độ và hành động không nhất quán. Khi chúng ta bắt đầu thể hiện tình yêu thương bằng hành động, thái độ của chúng ta sẽ theo sau. Tình yêu vẫn sẽ là một sự lựa chọn, nhưng nó sẽ dần trở thành một thứ mà trái tim sẵn sàng và sẵn sàng thực hiện hơn. Khi nhìn vào những tương tác của Chúa Giê-su với những người khác, chúng ta thấy rằng Ngài sẵn lòng liên hệ với mọi loại — tội nhân, người thu thuế, người Pha-ri-si, người Sa-đu-sê, người La Mã, người Sa-ma-ri, ngư dân, phụ nữ, trẻ em — không quan tâm đến cái nhìn của xã hội về những người đáng kính.Chúa Giê-su yêu những người này và đối xử với họ bằng tình yêu thương đó, nhưng không phải lúc nào họ cũng dễ chịu. Ngài đã nói những lời gay gắt với những người chống lại Ngài, nhưng Ngài đã làm như vậy vì điều đó là tốt nhất cho họ. Ngài đã hy sinh thời gian, năng lượng tình cảm và sự khôn ngoan của Ngài cho những người ghét Ngài bởi vì Ngài biết rằng điều đó hoặc sẽ mang lại cho họ sự hiểu biết cứu rỗi về Ngài hoặc khiến họ bỏ đi mãi mãi. Dù bằng cách nào, họ cũng được hưởng lợi từ đầu vào của Ngài. Đây là bản chất của việc yêu thương kẻ thù của chúng ta — nói sự thật với tình yêu thương (Ê-phê-sô 4:15), bất kể chúng ta phải trả giá bao nhiêu để làm như vậy.và sự khôn ngoan của Ngài dành cho những người ghét Ngài bởi vì Ngài biết rằng điều đó hoặc sẽ mang lại cho họ sự hiểu biết cứu rỗi về Ngài hoặc khiến họ bỏ đi vĩnh viễn. Dù bằng cách nào, họ cũng được hưởng lợi từ đầu vào của Ngài. Đây là bản chất của việc yêu thương kẻ thù của chúng ta — nói sự thật với tình yêu thương (Ê-phê-sô 4:15), bất kể chúng ta phải trả giá bao nhiêu để làm như vậy.và sự khôn ngoan của Ngài dành cho những người ghét Ngài bởi vì Ngài biết rằng điều đó hoặc sẽ mang lại cho họ sự hiểu biết cứu rỗi về Ngài hoặc khiến họ bỏ đi vĩnh viễn. Dù bằng cách nào, họ cũng được hưởng lợi từ đầu vào của Ngài. Đây là bản chất của việc yêu thương kẻ thù của chúng ta — nói sự thật với tình yêu thương (Ê-phê-sô 4:15), bất kể chúng ta phải trả giá bao nhiêu để làm như vậy.
Nhưng người đã được chữa lành không biết là ai: vì Đức Chúa Jêsus đã lẫn trong đám đông tại chỗ đó.
Giăng 5:13
Một lần nữa, điều này không có nghĩa là bạn sẽ thích mọi người hoặc thậm chí tôn trọng họ vượt quá mức nhận biết rằng họ được tạo ra theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta trí óc để phân biệt, ở một mức độ nào đó, trái tim của người khác. Chúng ta cũng được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời và không nên tự đặt mình vào con đường nguy hại một cách không cần thiết khi tin tưởng một người không xứng đáng với sự tin cậy đó. Chúa Giê-su tránh xa đám đông vì Ngài biết lòng họ và cần phải bảo vệ chính Ngài (Giăng 5:13; 6:15). Tuy nhiên, khi chúng ta đặt trọn niềm tin cậy nơi Đấng Christ, đồng thời theo đuổi sự khôn ngoan và thánh khiết qua lời cầu nguyện và Kinh Thánh, chúng ta sẽ tự nhiên phát triển tình yêu thương dành cho người khác — một tình yêu tin kính hy sinh bản thân bằng cách tìm kiếm điều tốt nhất cho họ — cho dù điều đó có đi kèm với sự yêu mến.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Giăng 13:34 - Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy.
Ê-phê-sô 4:15 - nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ.
Giăng 5:13 - Nhưng người đã được chữa lành không biết là ai: vì Đức Chúa Jêsus đã lẫn trong đám đông tại chỗ đó.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.