Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Vợ chồng nên quan hệ tình dục bao lâu một lần?

Kinh thánh không cho chúng ta biết bao lâu một cặp vợ chồng nên quan hệ tình dục; nó cho chúng ta biết rằng một cặp vợ chồng chỉ được kiêng khi đó là một quyết định chung. Đầu tiên Cô-rinh-tô 7: 5 nói với chúng ta, "Chớ tước đoạt lẫn nhau nếu không được sự đồng ý của cả hai và trong một thời gian, để anh em hết lòng cầu nguyện. Sau đó, hãy họp lại với nhau để Sa-tan không cám dỗ anh em vì sự thiếu tự trọng của anh em- điều khiển." Vì vậy, sự đồng ý của cả hai là "quy tắc" cho mức độ thường xuyên của một cặp vợ chồng nên quan hệ tình dục. “Quy tắc” là việc kiêng quan hệ tình dục phải được thỏa thuận, và dù đã đồng ý thì cũng chỉ nên trong một thời gian ngắn.
Vợ không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là chồng; chồng cũng vậy, không có quyền tự chủ về thân mình bèn là vợ.
I Cô-rinh-tô 7: 4
Không nên từ chối hoặc đòi hỏi quan hệ tình dục. Nếu một bên vợ hoặc chồng không muốn quan hệ tình dục, thì vợ hoặc chồng kia nên đồng ý kiêng. Nếu một bên vợ hoặc chồng muốn quan hệ tình dục, thì vợ / chồng kia nên đồng ý. Tất cả chỉ là vấn đề thỏa hiệp. Chúng ta phải nhớ rằng thân thể của chúng ta thuộc về vợ / chồng của chúng ta, như 1 Cô-rinh-tô 7: 4 nói với chúng ta, "Thân thể của người vợ không thuộc về một mình mình mà còn thuộc về chồng mình, cũng vậy, thân thể của chồng không thuộc về mình mình. mà còn với vợ của anh ấy. " Rõ ràng, sự “thỏa hiệp tình dục” trong hôn nhân phải hợp lý. Nếu một bên vợ / chồng ham muốn tình dục hàng ngày và người vợ / chồng kia mỗi tháng một lần hoặc ít hơn, thì họ sẽ phải đồng ý một cách yêu thương và hy sinh để đạt được thỏa hiệp, trung gian. Các nghiên cứu chỉ ra rằng tính đến tất cả các độ tuổi, một cặp vợ chồng điển hình quan hệ tình dục 2 lần mỗi tuần.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
I Cô-rinh-tô 7: 4 - Vợ không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là chồng; chồng cũng vậy, không có quyền tự chủ về thân mình bèn là vợ.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.