Beautiful Nature Norway natural landscape.

Hãy Khiêm Nhường, Nếu Không Sẽ Vấp Ngã


Hãy Khiêm Nhường, Nếu Không Sẽ Vấp Ngã
Mục Sư Rick Warren

“Sự kính sợ Đức Giê-hô-va dạy dỗ điều khôn ngoan; và sự khiêm nhượng đi trước sự tôn trọng.” (Châm ngôn 15:33 BTT)

Người khôn ngoan luôn khiêm tốn. Khiêm tốn và khả năng hấp thụ dạy dỗ đi chung với nhau. Hãy khiêm tốn nếu không bạn sẽ vấp ngã.

Sự khiêm nhường bắt đầu bằng cách đơn giản nhận ra rằng bạn không phải là Chúa. Bất cứ khi nào bạn bị căng thẳng, hãy lặp lại điều này với chính mình: “Chúa là Chúa, còn tôi không phải là Chúa. Chúa là Chúa, còn tôi không phải là Chúa. Chúa là chúa, còn tôi thì không phải là Chúa.”

Đó là sự khiêm nhường. Nếu bạn không nhận ra rằng bạn không phải là Chúa, thì bạn không phải là người khiêm tốn.

Kinh Thánh chép rằng: “Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.” (Gia-cơ 4:6b)

Bạn có mục tiêu trở thành một người khôn ngoan hơn không?

Hãy nhận biết Chúa. Bạn sẽ khôn ngoan hơn trong việc xây dựng các mối quan hệ, quản lý tiền bạc, xử lý xung đột, giải quyết các vấn đề và xử lý tất cả các loại thách thức khác trong cuộc sống.

Kinh Thánh dạy chúng ta rằng: “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va dạy dỗ điều khôn ngoan; và sự khiêm nhượng đi trước sự tôn trọng.” (Châm ngôn 15:33 BTT)

Lòng khiêm nhường bảo rằng bạn có thể học hỏi từ bất cứ ai. Bạn không biết tất cả mọi thứ. Không ai biết tất cả mọi thứ được. Đó là lý do tại sao chúng ta luôn cần duy trì tính dễ dạy bảo, khiêm tốn, học hỏi suốt đời.

Thảo Luận

Nhớ rằng “Chúa là Chúa, và tôi không phải là Chúa” có thể làm giảm mức độ căng thẳng của bạn như thế nào?

Chúa đã dạy bạn điều gì mà bạn không bao giờ học được nếu không có sự khiêm nhường?

Bạn cần sự khôn ngoan nhiều nhất trong lãnh vực nào của cuộc sống?

Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2017 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Phản ứng của một tín đồ Tin Lành có vợ / chồng ngoại tình là gì?
"lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. " I Phi-e-rơ 5:7
Một Cơ đốc nhân hẹn hò hay kết hôn với một người không theo Tin Lành có đúng không?
"Đấng Christ và Bê-li-an nào có hòa hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? " II Cô-rinh-tô 6:15
Hôn nhân giao ước là gì?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6