Highway in Grand Teton National Park, Wyoming, USA

Hành Trình Học Tập Suốt Đời Bắt Đầu Với Sự Lựa Chọn Này


Hành Trình Học Tập Suốt Đời
Bắt Đầu Với Sự Lựa Chọn Này
Mục Sư Rick Warren

“Hãy chuyên lòng về sự khuyên dạy, và lắng tai nghe các lời tri thức.” (Châm ngôn 23:12 BTT)

Hành trình học tập suốt đời của bạn bắt đầu với một sự lựa chọn. Nó là một sự lựa chọn chỉ bạn mới có thể làm. Đó là một quyết định cực kỳ quan trọng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống của bạn.

Kinh Thánh dạy rằng: “Hãy chuyên lòng về sự khuyên dạy, và lắng tai nghe các lời tri thức.” (Châm Ngôn 23:12 BTT).

Tôi đã thực hiện cam kết này để tiếp tục học khi tôi 15 tuổi. Tôi bắt đầu nói rằng tôi sẽ học càng nhiều càng tốt. Trong nhiều năm tôi đọc ít nhất một cuốn sách mỗi ngày. Tôi bắt đầu sưu tầm sách khi còn là thiếu niên và hiện tại tôi có hơn 35.000 quyển sách trong thư viện của mình. Sách mở ra cánh cửa cho mọi đề tài mà chúng ta có thể tưởng tượng.

Việc học của bạn không dừng lại khi bạn tốt nghiệp. Tôi thực sự nghe người ta nói rằng Tôi rất vui vì tôi đã học xong nên bây giờ tôi có thể bắt đầu sự nghiệp của mình”. Nói với Chúa điều đó thì Chúa sẽ cười. Chúa có rất nhiều điều nữa mà Ngài muốn dạy bạn! Bạn không bao giờ nên ngừng học hỏi.

Học tập không phải là một giai đoạn của cuộc sống; đó chính là cuộc sống của bạn! Chúa muốn bạn học một cái gì đó mới mỗi ngày. Vì vậy, đừng bao giờ dừng lại hết!

Bắt đầu học một kỹ năng mới trong năm nay. Chúa muốn bạn phát triển. Bạn nên làm như vậy và có thể khác hơn – nghĩa là tốt hơn – một năm sau so với hôm nay.

Làm như vậy là để bạn được lợi ích tốt nhất. Học tập suốt đời sẽ giúp bạn trở thành một nhà lãnh đạo tốt hơn, cha mẹ tốt hơn, người phối ngẫu tốt hơn, người bạn tốt hơn. Nó làm cho bạn hiệu quả hơn trong công việc của bạn. Nó mang lại cả thành công và lợi ích.

Kinh Thánh nói rằng: “Cái rìu lụt mà không mài lưỡi nó lại, ắt phải ráng sức càng nhiều; nhưng sự khôn ngoan có ích đặng dẫn dắt.” (Truyền Đạo 10:10 BTT)

Nếu bạn bổ cây bằng một cái rìu cùn thì sẽ tốn nhiều sức hơn. Nếu rìu của bạn sắc bén (tiêu biểu cho kỹ năng trong câu này), thì không phải mất nhiều công sức như vậy.

Kinh Thánh bảo chúng ta làm việc thông minh hơn, chứ không phải cực nhọc hơn. Bạn không bao giờ lãng phí thời gian khi bạn mài rìu.

Thảo Luận

Bạn thích học thông tin mới hoặc kỹ năng mới bằng cách nào hơn – tham gia một lớp học, đọc một cuốn sách, nói chuyện với một người cố vấn hoặc một phương pháp nào khác? Điều đó có thể giúp bạn thế nào để trở thành một người học hỏi suốt đời?

Bạn học được nhiều hơn điều gì trong năm nay vốn đã thực sự giúp bạn trong cuộc sống?

Hãy xem xét điều này: Khi bạn đọc bài tĩnh nguyện này, đọc một cuốn sách hoặc tham dự một buổi hội thảo, bạn đang mài giũa chiếc rìu tâm linh của mình. Một cách cụ thể khác mà bạn đang mài rìu của bạn là gì?

Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2017 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.