View of the stony hills in morning mist. Dramatic mountain scene. Carpathian mountains, Ukraine, Europe. Landscape photography

Đức Chúa Trời Là Thật, Bất Kể Bạn Cảm Nhận Thể Nào


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=88aa6a3b94&mc_eid=UNIQID
Đức Chúa Trời Là Thật, Bất Kể Bạn Cảm Nhận Thể Nào
Mục Sư Rick Warren

“Chúa dấu chính Ngài khỏi dân Ngài, nhưng tôi tin cậy Ngài và đặt hy vọng tôi nơi Ngài.” (Ê-sai 8:17 GNT)

Thật dễ thờ phượng Đức Chúa Trời khi mọi việc trong đời bạn đều tốt đẹp —khi Ngài cung cấp lương thực, bạn hữu, gia đình, sức khỏe, và những tình huống hạnh phúc. Nhưng hoàn cảnh không phải lúc nào cũng vui vẻ. Lúc đó bạn thờ phượng Chúa thế nào? Bạn làm gì khi Đức Chúa Trời dường như cách xa triệu dặm?

Mức độ thờ phượng sâu nhất là ngợi khen Đức Chúa Trời dù đau đớn, tạ ơn Đức Chúa Trời trong lúc thử thách, tin cậy Ngài khi bị cám dỗ, thuận phục khi thống khổ, và yêu Ngài khi Ngài dường như ở xa.

Tình bạn thường được trắc nghiệm qua sự phân cách và yên lặng; bạn bị chia cách bởi khoảng cách vật lý hoặc bạn không thể nói chuyện. Trong tình bạn với Đức Chúa Trời, bạn sẽ không luôn cảm thấy gần Ngài.

Philip Yancey từng khôn ngoan nhận thấy rằng, “Bất cứ mối quan hệ nào cũng đòi hỏi thời gian gần gũi và thời gian xa cách, và trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời, bất kể thân thiết thể nào, quả lắc đó sẽ đong đưa từ phía này sang phía kia.”

Đó là khi thờ phượng gặp khó khăn.

Để làm cho tình bạn của bạn được hoàn thiện, Chúa sẽ trắc nghiệm nó bằng những thời điểm dường như xa cách—những lúc dường như Ngài đã bỏ rơi hoặc quên mất bạn. Chúa có vẻ như như triệu dặm xa cách. Thánh John of the Cross đề cập đến những ngày khô hạn tâm linh, nghi ngờ, và xa lạ với Đức Chúa Trời như là “đêm tăm tối của linh hồn.” Henry Nouwen gọi chúng là “mục vụ vắng mặt.” A. W. Tozer gọi chúng là “mục vụ đêm tối.” Những người khác đề cập đến “mùa đông của lòng.”

Ngoài Chúa Giê-xu, Đa-vít có lẽ có tình bạn thân thiết nhất với Đức Chúa Trời so với bất cứ ai. Đức Chúa Trời vui lòng gọi ông là “người đẹp lòng Ta” (xem 1 Sa-mu-ên 13:14 và Công Vụ 13:22).

Tuy nhiên Đa-vít thường xuyên phàn nàn sự vắng mặt hiển nhiên của Đức Chúa Trời:

• “Chúa ôi, sao Ngài đứng tách biệt và xa cách vậy? Sao Ngài ẩn đi khi tôi cần Ngài nhất?” (Thi 10:1 TLB)

• “Đức Chúa Trời ôi, Đức Chúa Trời ôi, sao Ngài bỏ rơi tôi? Sao Ngài quá xa khi tôi rên xiết xin giúp?” (Thi 22:1 NLT, ấn bản hai)

• “Sao Ngài bỏ rơi tôi?” (Thi 43:2a GNT; xem Thi 44:23; 74:11; 88:14; 89:49)

Dĩ nhiên, Đức Chúa Trời thật sự không lìa Đa-vít, và Ngài không lìa bạn. Ngài đã hứa lập đi lập lại, “Ta sẽ không bao giờ lìa con hoặc quên con.”

Thảo Luận

Những bước thực tế nào bạn có thể làm để giúp bạn thờ phượng Chúa khi bạn trong nỗi đau hoặc trong thử thách?

Bạn nghĩ Chúa muốn bạn học điều gì trong những lúc này?

Vài lời hứa nào của Đức Chúa Trời có thể cho bạn hy vọng và can đảm?

Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục
Know God (http://rickwarren.org/know-god?mc_cid=88aa6a3b94&mc_eid=UNIQID) trên trang web Daily Hope:
http://rickwarren.org/listen/player?mc_cid=88aa6a3b94&mc_eid=UNIQID nghe bài giảng hôm nay của Mục Sư Rick.
Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2017 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.