Beautiful Nature Norway natural landscape aerial photography.

Bạn Không Thể Phát Triển Tâm Linh Khi Tự Cô Lập Mình


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=702a11aa0b&mc_eid=UNIQID
Bạn Không Thể Phát Triển Tâm Linh Khi Tự Cô Lập Mình
Mục Sư Rick Warren

“Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành. Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, nhất là ngày Chúa trở lại gần rồi.” (Hê-bơ-rơ 10:24-25 NLT, in lần 2)

Một số người trong chúng ta ngại cam kết đề ra một kế hoạch tăng trưởng có chủ ý, đòi hỏi trách nhiệm và liên hệ với người khác vì cho rằng tăng trưởng tâm linh là vấn đề cá nhân và riêng tư. Chúng ta muốn tin rằng mỗi người phát triển theo cách riêng của mình theo mức độ của riêng mình.

Đây là một sai lầm lớn. Sự tôn thờ chủ nghĩa cá nhân đã ảnh hưởng cả đến cách chúng ta nghĩ về sự tăng trưởng tâm linh. Phần lớn sự hình thành tâm linh như thế đã biến mình thành trung tâm, chỉ chú ý đến mình mà không cần đến mối quan hệ giữa mình với các anh em tín hữu khác.

Điều này hoàn toàn không đúng theo Kinh Thánh và đã bỏ qua phần lớn Tân Ước. Tín đồ cần những mối quan hệ để phát triển. Chúng ta không thể phát triển trong khi tự cô lập mình khỏi người khác. Chúng ta phát triển qua sự thông công với nhau.

Nhiều lần trong Tân Ước đã bầy tỏ lẽ thật cơ bản này: Các tín đồ cần những mối quan hệ với nhau để phát triển! Hê-bơ-rơ 10: 24-25 chép, “Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành. Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, nhất là ngày Chúa trở lại gần rồi.” (Hê-bơ-rơ 10:24-25 NLT, in lần 2)

Chúa đã định rằng chúng ta phải lớn lên trong một gia đình.

Thảo Luận

Nơi nào trong Kinh Thánh ghi lại mô hình cộng đồng đích thực của con dân Chúa?

Tinh thần trách nhiệm đã giúp bạn phát triển tâm linh thế nào?

Bạn cần gì từ gia đình thuộc linh của bạn? Bạn đóng góp gì cho gia đình thuộc linh của bạn?

Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2017 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Phản ứng của một tín đồ Tin Lành có vợ / chồng ngoại tình là gì?
"lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. " I Phi-e-rơ 5:7
Một Cơ đốc nhân hẹn hò hay kết hôn với một người không theo Tin Lành có đúng không?
"Đấng Christ và Bê-li-an nào có hòa hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? " II Cô-rinh-tô 6:15
Hôn nhân giao ước là gì?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6