Horse on the meadow in the mountains

Tại Sao Chúng Ta Nên Tỏ Lòng Thương Xót?


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=52d036a68e&mc_eid=UNIQID
Tại Sao Chúng Ta Nên Tỏ Lòng Thương Xót?
Mục Sư Rick Warren

“Hãy thương xót như Cha các ngươi hay thương xót.” (Lu-ca 6:36 BTT)

Không có đặc tính nào diễn tả Đức Chúa Trời đầy đủ hơn là thương xót. Đó là điểm đầu tiên Chúa dùng để diễn tả chính Ngài trong Kinh Thánh. Đó cũng là đặc tính quan trọng cần phát triển đối với bất cứ người nào thật tâm theo Chúa Jesus. Nếu đó là phần trọng yếu của đặc tính Đức Chúa Trời, thì nó cũng phải cốt yếu đối với chúng ta.

Nhưng điều gì nên thúc đẩy chúng ta bày tỏ lòng thương xót đối với những người trong cuộc đời chúng ta?

1. Đức Chúa Trời hay thương xót.

Chúa Jesus nói, “Hãy thương xót như Cha các ngươi hay thương xót.” (Lu-ca 6:36 BTT)

Trước khi bạn phán xét người khác về tội lỗi và thất bại của họ, hãy nhớ lại biết bao lần Chúa đã tha thứ bạn. Khi thấy như không tiện giúp người khác đang có nhu cầu, hãy ngưng lại và nhớ thể nào Đức Chúa Trời đã an ủi bạn khi bạn bị tổn thương. Khi bạn nghĩ đến những người đang cố thử lòng kiên nhẫn của bạn, hãy ngưng lại và nhớ lại Chúa đã từng kiên nhẫn với bạn như thế nào. Và khi bạn cảm thấy muốn trả đũa ai đó đã không tử tế hoặc không công bằng với bạn, hãy ngưng lại và nhớ thể nào Chúa tử tế với bạn khi bạn còn là kẻ thù của Ngài (Rô-ma 5:10).

2. Tôi cần lòng thương xót mỗi ngày.

Tôi không thể mong mình được toàn hảo từ nay đến khi lúc tôi chết, nên tôi sẽ cần được thương xót nhiều hơn. Kinh Thánh nói, “Sự đoán xét không thương xót kẻ chẳng làm sự thương xót; nhưng sự thương xót thắng sự đoán xét.” (Gia-cơ 2:13a) Tôi cần sự tha thứ, nhân từ, kiên nhẫn, và giúp đỡ của Chúa mỗi ngày trong đời tôi. Chúa nói bạn sẽ nhận được những gì bạn ban cho. Tha thứ và thương xót là con đường hai chiều.

3. Thương xót khiến tôi hạnh phúc.

Chúa Jesus nói, “Phước cho những kẻ hay thương xót.” (Ma-thi-ơ 5:7a) Bày tỏ lòng thương xót bằng hành động khiến tôi thoát khỏi chính mình. Nó giúp tôi không chú ý về mình mà chú ý đến người khác. Và điều đó đem lại hạnh phúc. Thật ra, cách tuyệt vời nhất để chữa trầm cảm là qua hành động thương xót. Khi bạn từ bỏ chính mình, hạnh phúc bắt đầu trở lại với bạn, và đám mây trầm cảm bắt đầu cất lên và bay đi.

Thảo Luận

Trong ba lý do tại sao chúng ta nên bày tỏ lòng thương xót nêu trên, cái nào thuyết phục nhất với bạn? Tại sao?

Lòng thương xót Chúa đối với bạn có thể giúp bạn nhiều hơn trong việc bày tỏ lòng thương xót đối với người khác như thế nào?

Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2017 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Tại sao sự trong sạch về tình dục lại quan trọng như vậy?
"Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. " Ê-phê-sô 5:31
Việc trở thành một người trong hôn nhân nghĩa là gì?
"Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, " Ê-phê-sô 5:22
Tại sao việc tìm kiếm tình yêu đích thực lại khó đến vậy?
"Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. " I Giăng 4:8
Kinh Thánh có ủng hộ hôn nhân sắp đặt không?
"Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. " I Cô-rinh-tô 10:31
Kinh thánh nói gì về cưỡng hiếp vợ / chồng?
"Sự mầu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và Hội thánh vậy. " Ê-phê-sô 5:32