Beautiful winter landscape, amazing view on the frozen lake covered with white clean snow, cold but wonderful weather, Iceland, Scandinavia

Ba Cách Đáp Ứng Đối Với Người Có Nhu Cầu


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=fa18941dc3&mc_eid=UNIQID
Ba Cách Đáp Ứng Đối Với Người Có Nhu Cầu
Mục Sư Rick Warren

“Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật.” (1 Giăng 3:18)

Có lẽ câu chuyện nổi tiếng nhất trong Kinh Thánh về lòng nhân từ không thể ngờ là Ngụ Ngôn về Người Sa-ma-ri Nhân Lành. Chúa Jesus kể chuyện này để cho chúng ta thấy yêu thương người đang tổn thương là như thế nào. Thật dễ có chút mặc cảm tội lỗi khi chúng ta đọc chuyện này. Không lúc này hoặc lúc khác, tất cả chúng đã đi ngang ai đó có nhu cầu. Những nhu cầu của người xung quanh ta, ngay cả trong hội thánh hoăc nhóm nhỏ của chúng ta, có thể bị lấn át đến nỗi tê liệt cả. Và chúng ta hỏi câu hỏi, “Tôi đáng phải làm điều gì đây?”

Trong bài dưỡng linh này chúng ta sẽ khám phá ba câu trả lời cho câu hỏi đó dựa vào Ngụ Ngôn Người Sa-ma-ri Nhân Lành.

Một số người né tránh (Lu-ca 10:30-31). Đây là gương mà thầy tế lễ cho chúng ta trong chuyện này. Ông chỉ tránh vấn đề. Ông thậm chí không muốn biết vấn đề là gì. Đây là điều tôi gọi là lối sống né tránh. Chúng ta tự bảo mình, “Đừng đến quá gần người ta; bạn có lẽ phải giúp họ. Bạn có lẽ bị dơ tay.” Đó là vấn đề của thầy tế lễ: ông quá “thánh” không thể giúp. Ông không muốn bị hoen ố bởi mấy thứ đời này. Khi chúng ta sống kiểu sống né tránh, chúng ta cố giữ tất cả những mối quan hệ ở mức hời hợt. Nếu chúng ta có thể giữ quan hệ bình thường với mọi người, chúng ta có thể giả vờ không thấy nỗi đau và nhu cầu của họ. Nếu chúng ta không can dự vào, chúng ta có thể tránh khỏi tổn thương hoặc bất
tiện.

Một số người tò mò nhưng không dính dáng vào (Lu-ca 10:32). Người Lê-vi, là người thứ hai đi ngang người bị thương, chứng mình cho lối đáp ứng này. Kinh Thánh nói ông “băng ngang và nhìn người đó” (Lu-ca 10:32b). Trong một khía cạnh nào đó, đáp ứng này thậm chí tệ hơn. Thái độ đầu chúng ta “thấy” vấn đề từ xa và giả vờ nó không có đó. Trong đáp ứng này, chúng ta thừa nhận nhu cầu đó qua sự tò mò chúng ta, nhưng chúng ta không làm bất cứ gì để giúp. Làm như vậy, chúng ta có ý nói, “Xin lỗi, tôi không thể bị làm phiền. Tôi có nhiều điều quan trọng hơn để làm.”

Một số người đến gần đủ để quan tâm (Lu-ca 10:33-37). Dĩ nhiên, đây là người Sa-ma-ri Nhân Lành. Ông làm hơn khả năng của mình để giúp người bị thương bằng chi phí riêng mình. Kinh Thánh nói, “Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật.” (1 Giăng 3:18) Thương xót hành động trong khi người khác tránh xa. Thương xót không sợ dơ tay. Chúa Jesus kêu gọi mọi người theo Ngài phải có thái độ như người Sa-ma-ri Nhân Lành.

Chúa Jesus chủ ý chọn người Sa-ma-ri làm anh hùng trong chuyện này, vì người Do Thái ghét người Sa-ma-ri. Thương xót không chỉ giúp người bạn thích hoặc giúp người giống bạn. Thương xót là giúp người bất kể họ là ai, họ như thế nào, hoặc họ từ đâu đến.

Thảo Luận

Tại sao bạn nghĩ gần gũi với ai đó liên quan với việc quan tâm chăm sóc cho anh hoặc chị ấy?

Bạn đáp ứng như thế nào đối với ba nhận định này:

• Thương xót là giúp người bất kể họ là ai, họ như thế nào, hoặc họ từ đâu đến.
• Thương xót hành động trong khi người khác lánh xa.
• Thương xót không sợ tay bị vấy bẩn.

Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục
Know God (http://rickwarren.org/know-god?mc_cid=fa18941dc3&mc_eid=UNIQID) trên trang web Daily Hope:

http://rickwarren.org/listen/player?mc_cid=fa18941dc3&mc_eid=UNIQID (http://rickwarren.org/listen/player%22%3EPlay?mc_cid=fa18941dc3&mc_eid=UNIQID) nghe bài giảng hôm nay của Mục Sư Rick.

Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2017 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh thánh nói gì về một cuộc hôn nhân không hạnh phúc?
"Ngài phán rằng: Ai để vợ mình mà cưới vợ khác, thì phạm tội tà dâm với người; " Mác 10:11
Tại sao tôi phải kết hôn?
"và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? " Ma-thi-ơ 19:5
Làm thế nào để tôi có thể khôi phục lại cuộc hôn nhân của mình?
"Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. " I Giăng 1:9
Có sai khi một người chồng và người vợ theo đạo Cơ-đốc đến nhà thờ riêng biệt không?
"Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. " Ê-phê-sô 5:31
Tôi đã đính hôn với một người không tin. Tôi nên làm gì?
"Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? " II Cô-rinh-tô 6:14