Beautiful woman standing on a pier with arms raised feeling the freedom

Nếu Bạn Là Con Của Chúa, Bạn Được Nối Kết Với Một Gia Đình


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=6fdbe1935e&mc_eid=UNIQID
Nếu Bạn Là Con Của Chúa,
Bạn Được Nối Kết Với Một Gia Đình
Mục Sư Rick Warren

“Chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau.” (Rô-ma 12:5b, BTT)

Hội Thánh không chỉ giúp bạn đặt Chúa làm trọng tâm. Hội Thánh còn giúp bạn nối kết với những tín đồ khác.

Chúa đã không đặt bạn nơi đây để sống một cuộc sống biệt lập. Khi bạn ở trên trái đất, Chúa muốn bạn học yêu thương người khác, và Ngài muốn bạn tập yêu thương nhiều người khác trong gia đình của Ngài. Kinh Thánh ghi “Chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau.” (Rô-ma 12:5b, BTT) Có một sự liên kết một khi bạn trở thành con của Chúa, bạn trở thành người anh em hay người chị em.

Vậy Thân Thể này là gì?

“Thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau.” (Rô-ma 12:5, BTT)

Cuộc sống thuộc linh của bạn không có là gì nếu nó bị tách rời khỏi gia đình của Chúa. Nếu tôi cắt đứt một ngón tay của tôi, nó sẽ không chỉ ngưng phát triển; nó sẽ không tiếp tục sống. Nó phải được gắn liền với cơ thể. Tương tự, chúng ta cần nhau trong Thân của Đấng Chirst nếu chúng ta muốn phát triển thuộc linh và hoàn thành mục đích của Chúa đặt để cho cuộc sống chúng ta.

Trung Tâm Sức Khỏe Tinh Thần của tiểu bang California đã làm một nghiên cứu và khám phá rằng nếu bạn tự cô lập mình và không phát triển quan hệ thân thuộc với bạn bè giả sử như trong nhóm nhỏ, thì bạn có nguy cơ chết sớm cao hơn người khác ba lần. Bạn có nguy cơ bị suy sụp tình cảm cao hơn bốn lần. Bạn có nguy cơ bị chán nản lâm sàng cao hơn năm lần. Và bạn có nguy cơ bị đi vào bệnh viện do rối loạn cảm xúc và tâm thần cao hơn 10 lần. Vậy thì hãy vì sức khỏe tinh thần của bạn, hãy tham gia nhóm nhỏ! Hãy trở thành một thành viên của gia đình Chúa. Hãy nối kết.

“Dường ấy anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ, và là người nhà của Đức Chúa Trời.” (Ê-phê-sô 2:19, BTT)

Thảo Luận

Bạn nghĩ vì sao Chúa muốn bạn thực tập yêu mến những người khác ngay trên đất này? Thực tập điều đó để làm gì?

Ý nghĩa của cuộc đời bạn thay đổi như thế nào khi bạn xem bạn là một phần của Thân thể Đấng Christ?

Bạn đã tăng trưởng thuộc linh như thế nào từ khi bạn nối kết với Thân thể của Đấng Christ?

Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục
Know God (http://rickwarren.org/know-god?mc_cid=6fdbe1935e&mc_eid=UNIQID) trên trang web Daily Hope:


Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2016 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh thánh nói gì về một cuộc hôn nhân không hạnh phúc?
"Ngài phán rằng: Ai để vợ mình mà cưới vợ khác, thì phạm tội tà dâm với người; " Mác 10:11
Tại sao tôi phải kết hôn?
"và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? " Ma-thi-ơ 19:5
Làm thế nào để tôi có thể khôi phục lại cuộc hôn nhân của mình?
"Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. " I Giăng 1:9
Có sai khi một người chồng và người vợ theo đạo Cơ-đốc đến nhà thờ riêng biệt không?
"Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. " Ê-phê-sô 5:31
Tôi đã đính hôn với một người không tin. Tôi nên làm gì?
"Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? " II Cô-rinh-tô 6:14