Beautiful Icelandic landscape. Green volcanic mountains in cloudy weather.

Mỗi Ngày Chúa Ban Cơ Hội Để Giúp Đỡ Người Khác


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=ebcef13bb9&mc_eid=UNIQID
Mỗi Ngày Chúa Ban Cơ Hội Để Giúp Đỡ Người Khác
Mục sư Rick Warren

“Chớ từ chối làm lành cho kẻ nào xứng đáng, miễn là tay con có quyền làm điều ấy.” (Châm ngôn 3:27)

Mỗi ngày Chúa ban cho bạn nhiều cơ hội nhỏ để bày tỏ sự nhân từ với những người chung quanh bạn. Trong khi làm như vậy, Ngài nhìn xem thử bạn chỉ chú ý tới mình thôi hay bạn nhận biết người khác đang cần một lời khuyến khích, cần một cái vỗ vai, cần giúp một công việc vặt, hay là các phương cách giúp đỡ thực tiễn khác.

Kinh Thánh dạy, “Chớ từ chối làm lành cho kẻ nào xứng đáng, miễn là tay con có quyền làm điều ấy”. Bạn sẽ không luôn có cơ hội để giúp đỡ. Vậy khi nào có dịp thì dùng phương cách của hãng giày Nike: Làm liền đi! Có lẽ trong cuộc sống bạn đã từng suy nghĩ phải giúp đỡ người này người nọ. Bạn có ý định tốt, nhưng cho đến bây giờ bạn vẫn chưa làm gì hết. Tại sao?

Bạn đã không hành động ngay khi có dịp tiện.

Chúng ta từ chối khéo. Một trong những lời mạnh mẽ nhất: “Tôi sẽ thực hiện khi mọi việc lắng xuống.” Đoán thử chuyện gì xảy ra? Chuyện sẽ không như bạn nghĩ đâu. Nếu bạn định làm việc lành, thì thời điểm là ngay bây giờ. Kinh Thánh dạy, “Ai xem gió sẽ không gieo; ai xem mây sẽ không gặt.” (Truyền đạo 11:4)

Làm việc lành ngay bây giờ bởi vì không có gì bảo đảm cho chúng ta về ngày mai cả.

Chúa Jesus phán, “Trong khi còn ban ngày, ta phải làm trọn những việc của Đấng đã sai ta đến; tối lại, thì không ai làm việc được.” (Giăng 9:4)

Chúa đã giao công việc cho tất cả chúng ta làm trong đời sống của mình. Và đời sống của chúng ta đang ngày càng ngắn dần. Đừng đợi chờ điều kiện hoàn hảo; mỗi một ngày, hãy kiếm tìm cơ hội Chúa ban cho bạn để giúp đỡ và khuyến khích người khác.

Thảo Luận

Liệt kê vài lý do bào chữa cho việc không tranh thủ làm việc lành mà bạn đã nghe được từ người khác?

Bạn có thể kể lại một trường hợp mà bạn muốn làm việc lành nhưng đã chần chờ và rồi mất đi cơ hội?

Chúa bảo bạn làm lành cho người khác như thế nào? Những bước nào bạn có thể làm hôm nay để thực hiện điều đó?


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?